Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Historický proseminář (AAH100039)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAH100039 - Historický proseminář, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Historiografický a historický fakt. Teoretická východiska historikovy práce.Základní obecné encyklopedie - OSN, Encyclopaedia Britanica, Larousse, Meyers Konversationslexikon, Brockhaus atp. specíální encyklopedie. Základní periodika.Toponomastické pomůcky, idenitifikace místních a pomístních jmen.Heraldické a sfragistické prameny, základní pomůcky.Staré míry, váhy, platidla - základní pomůcky.Práce s listinným textem - úskalí interpretace.Práce s vyprávěcím pramenem. Teologická ap. literatura. Biblická konkordance, identifikace zdrojů.Edice diplomatářového a regestového typu - CDB, RBM, RBMV - z pohledu uživatele, extrakt, regest.Základní struktura archivů, muzea, knihovny.Jak se píše bibliografický záznam. Základní bibliografické pomůcky.Recenze a anotace.Písemné práce, prezentace výsledků.Výběr literatury

Literatura

Bartoš, J.: Úvod do metodiky a techniky historické práce. Olomouc 1992.Bartoš, J.: Úvod do nauky o historických pramenech. Olomouc 1992. Bartoš, J.: Úvod do problematiky historického bádání a nauky o pramenech. Olomouc 1999.Bůžek, V. a kol.: Úvod do studia historie, České Budějovice 1994.Roubík, F., Příručka vlastivědné práce, Praha 1947 (2)Zwettler, O. - Vaculík, J.- Čapka, F.: Úvod do studia dějepisu. Brno 1994. BibliografieZíbrt, Č., Bibliografie české historie I-V, Praha 1900-1912Goll, J. - Šusta, J., Posledních 50 let české práce dějepisné, Praha 1926Šusta, J., Posledních deset let české práce dějepisné, Praha 193725 ans d´historiographie tchécoslovaque 1936-1960, Praha 1960Historiografie v Československu 1970-1980, Praha 1980, 1980-1985, Praha 1985, 1985-1989, Praha 1990.Bibliografie české historiografie za rok 1904?1941, Praha 1904-1941Bibliografie československé historie za rok 1955?do do 1966. Poté Bibliograie dějin Československa za rok 1971?1976-77, 1980-81, 1990-1992, dále Biblioggrafie dějin českých zemí za rok 1993 ad.Dahlmann, F.G. - Waitz, G., Quellenkunde zur deutschen Geschichte, Stuttgart 1965 ad. (10. vyd.)Jilek, H., Bibliographie zur Geschichte und Landeskunde der böhmischen Länder von den Anfängen bis 1948 I-III, Köln-Wien 1986-1990.Jahresberischte für deutsche Geschichte

Garant

prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.