Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Nauka o pramenech středověku (AAH100040)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAH100040 - Nauka o pramenech středověku, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Definice a klasifikace historických pramenů, základní pojmy, kritika a dochování hsitorických pramenůVydávání historických pramenů k dějinám středověku, základní edice a ediční řadyPísemné prameny k českým dějinám přemyslovského obdobíPísemné prameny k českým dějinám raně lucemburského obdobíPísemné prameny k dějinám husitstvíPísmené prameny k dějinám pozdního středověkuJako součást kurzu vypracují studenti písemnou práci zaměřenou na konkrétní pramen nebo typ pramene

Literatura

J. Petráň, I. Hlaváček, J. Kašpar atd., Úvod do studia dějepisu III, Nauka o historických pramenech, Praha 1983J. Šebánek, Z. Fiala, Z. Hledíková, Česká diplomatika, Praha 1984, s. 20-39 H.-W. Goetz, Proseminar Geschichte: Mittelalter, 2. vyd. Stuttgart 2000, kap. 2,2, QuellenE. Boshof, Mittelalterliche Geschichte, kap. II (Quellenkunde der mittelalterlichen Geschichte), in: E. Boshof, K. Düwell, H. Kloft, Grundlagen des Studiums. Geschichte. Eine Einführung, Köln - Wien 1983, s. 115-142H. Quirin, Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte, 5. vyd. Stuttgart 1991J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1983, kap. 2Lhotsky, Quellenkunde zur mittelalterlichen Geschichte Österreichs, Graz 1963 (= MIÖG Ergbd. 19)W. Dotzauer, Quellenkunde zur deutschen Geschichte im Spätmittelatler /1350-1500), Darmstadt 1996Typologie des sources du Moyen Age occidental. Directeur: L. Genicot, s. 1, Turnhaut 1972M. Bláhová, Klasifikace předhusitských narativních pramenů české provenience, in: 200 let pomocných věd historických na FF UK, Praha 1988, s. 165-199M. Bláhová, Staročeská kronika tak řečeného Dalimila 3, Praha 1995, kap. I-II.Z. Fiala, Přemyslovské Čechy, Praha 1975, kap. 4.Z. Fiala, Předhusitské Čechy, 13101419, Praha 1978, kap. Prameny a literatura

Garant

prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.

Vyučující

prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.