Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Dějiny správy do roku 1526 (AAH100042)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAH100042 - Dějiny správy do roku 1526, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Vymezení pojmu Postavení českého v rámci římsko-německé říše; český panovník jako říšský arcičíšník a kurfiřtVývoj území českého státu do konce středověkuVývoj ústřední politické správy českého státu (panovník, dvorské a zemské úřady, hradská správa)Správa českého státu za husitské revoluceMěstská správaCírkevní správa

Literatura

Jan Janák, Zdeňka Hledíková, Jan Dobeš, Dějiny správy v českých zemích od počátků státu do současnosti, Praha 2005 (kapitoly věnované uvedenému období)Zdeněk Fiala, Komorník a podkomoří, Sborník historický 2, 1954, s. 57-82Karel Malý, Počátky českého sněmovnictví (do konce 14. století), in: Česká národní rada - sněm českého lidu, , red. Václav Vaněček, Praha 1970, s. 75-91Jiří Kejř, České sněmy doby husitské, in: Česká národní rada - sněm českého lidu, red. Václav Vaněček, Praha 1970, s. 92-102Ivan Hlaváček, Husitské sněmy, Sborník historický 4, 1956, s. 71-109František Hoffmann, České město ve středověku, Praha 1992Zdeněk Fiala, Správa a postavení církve v Čechách od počátku 13. do poloviny 14. století, Sborník historický 3, 1955, s. 64-88Blanka Nořížová, Husitské synody, Husitský Tábor 4, 1981, s. 113-115Jaroslav Polc, Církevní správa v Čechách do poloviny 14. století, in: Tisíc let pražského biskupství, Řím 1973, s. 17-60

Garant

prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.

Vyučující

prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.