Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Diplomatika - základní pojmy (AAH100044)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAH100044 - Diplomatika - základní pojmy, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Úvod do obecné diplomatiky.Přehled evropských diplomatických studií.Přehled základních edičních podniků, literatury a odborných periodik.Základní přehled o vývoji diplomatického materiálu v Evropě ve středověku. Vnější a vnitřní znaky listin.Dějiny papežské kanceláře a vývoj bádání o papežské diplomatice.Dějiny říšské kanceláře a vývoj bádání o říšské diplomatice.Kancelářské knihy (se zaměřením na registra, kopiáře, formulářové sbírky).Veřejný notariát, jeho vývoj a uplatnění.Města a městské kanceláře; kanceláře a diplomatická aktivita univerzit.

Literatura

H. Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien, Leipzig 1889 (5. vyd. z r. 1960 opatřeno rejstříkem sestaveným H. Schulzem)I. Hlaváček - J. Kašpar - R. Nový, Vademecum pomocných věd historických, Praha 2002D. Lehotská, Príručka diplomatiky, Bratislava 1972K. Maleczyński - M. Bielińska - A. Gąsiorowski, Dyplomatyka wieków średnich, Warszawa 1971V. Vojtíšek, O vývoji methody diplomatické a jejích potřebách, SH 2, 1954, s. 5-38.

Garant

PhDr. Mlada Holá, Ph.D.Mgr. Tomáš Velička, Ph.D.