Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Nauka o pramenech novověku (AAH100046)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAH100046 - Nauka o pramenech novověku, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1. Prameny aktové povahy institucionální a osobní provenience od roku 1848 do druhé poloviny 20. století.2. Fondy zásadní důležitosti pro poznání českých národních dějin v domácích archivech i archivech rakouských a německých.3. Aktové prameny sdělovací, pamětní, pojišťovací, evidenční, vnitroinstitucionální a privátní.4. Tištěné prameny - schematismy, kompasy, úřední kalendáře, adresáře.5. Statistiky - ústřední, zemské, regionální, a komunální povahy.6. Zprávy o činnosti, výroční a jubilejní zprávy, stenografické protokoly a tisky periodické i příležitostné, programy stran a hnutí.7. Tištěné právní předpisy.8. Prameny tiskem vydané - deníky, korespondence, paměti, dobová publicistika, edice dokumentů.9. Dobový periodický tisk jako historický pramen.10. Fotografie a film hraný i dokumentární jako pramen.11. Vtipy a anekdoty, zejména politického rázu a jejich význam pro poznání dobové mentality společnosti.

Literatura

Úvod do studia dějepisu III. Nauka o historických pramenech, Praha 1983;Václav Šolle, Archivní prameny k dějinám státu a práva na území České republiky, PHS 17, 1973, s. 245-273;Jaroslav Podzimek, Vývoj čs. statistiky až do vzniku Státního úřadu statistického, Praha 1974;Jaroslav Podzimek a kol., 70 let československé státní statistiky, Praha 1989;František Roubík, Bibliografie časopisectva v Čechách z lete 1863-1895, Praha 1936;Tomáš Pasák, Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemí z let 1939-1945, Praha 1980. (Další doporučená literatura bude studentům sdělena v rámci výuky.)

Garant

PhDr. Milada Sekyrková, CSc.Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.