Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Stará čeština (AAH100049)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAH100049 - Stará čeština, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s historickým vývojem českého jazyka na všech rovinách (hláskoslovné, tvaroslovné, syntaktické), se základními metodologickými přístupy ke zkoumání diachronního materiálu a s pravopisnými systémy a jejich nesystémovými předchůdci, které byly používány pro zápis češtiny.

Sylabus

1. Metodologické přístupy k diachronnímu zkoumání vývoje českého jazyka; základní příručky a internetové zdroje.2. Základní pojmy, grafické systémy pro zápis češtiny. Původ staré češtiny a její místo mezi ostatními jazyky 3. Vývoj českého hláskosloví 4. Vývoj českého tvarosloví5. Vývoj české syntaxe6. Využití znalostí jazykového vývoje k přibližnému určení doby vzniku textu, způsoby edice starších českých textů pro historické účely

Literatura

Bělič, J. - Kamiš, A. - Kučera, K.: Malý staročeský slovník, Praha 1978 Cuřín, F.: Vývoj spisovné češtiny, Praha 1985 Cuřín, F.: Vývoj českého jazyka a dialektologie, Praha 1964 Lamprecht, A. - Šlosar, D. - Bauer, J. Historická mluvnice češtiny. Praha 1986. Pleskalová, J.: Stará čeština pro nefilology, Brno 2001 (základní povinná literatura) Porák, J.: Humanistická čeština, Praha 1983. Vokabulář webový (webové hnízdo ke studiu starší češtiny, vokabular.ujc.cas.cz) 

Požadavky

Zkouška z předmětu je písemná a trvá 90 min. Literatura ke zkoušce: J. Pleskalová, Stará čeština pro nefilology (2001) a znalost odpřednášené látky i schopnost její aplikace v procvičovaném rozsahu na český historický jazykový materiál.

Garant

PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.