Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Novověká diplomatika (AAH100052)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAH100052 - Novověká diplomatika, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1. Místo a úloha diplomatiky nejnovějšího období v systému pomocných věd historických a historických věd vůbec. 2. Literatura z oblasti moderní diplomatiky zpracovaná na území České republiky, dále odborná produkce z teritoria Slovenska, Německa, Rakouska, Polska a Francie, s přihlédnutím k USA a Rusku.3. Metody používané v diplomatice nejnovějšího období v návaznosti na existující literaturu, tj. dějiny oboru jako vývoj metody. 4. Kanceláře a úředníci 19. a 20 století, jejich postavení a vývoj, kancelářské řády, služební pragmatiky. 5. Proces vzniku písemností od podání, přes vyřízení, přípravu konceptů až po vyhotovení čistopisů; možnosti využití počítačových vývojových diagramů na jejich modelování. 6. Vývoj a proměny vnějších a vnitřních identifikačních znaků, tj. diplomatická analýza v 19. a 20. století. 7. Základní typy písemností - diplomatická systematika - u institucí státní správy, samosprávy, národních výborů, školských orgánů, subjektů hospodářského charakteru atp.

Literatura

Meisner, Heinrich Otto, Archivalienkunde vom 16. Jahrhundert bis 1918, Lipsko 1969Neuss, Erich, Aktenkunde der Wirtschaft, I, II, Berlin 1954,1955Šmilauerová, Eva, Správní vývoj a diplomatika písemností ONV v letech 1945-1960, SAP XXXII, 1982, s. 43-169 (Další doporučená literatura bude studentům sdělena v rámci výuky.)

Garant

doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.