Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Základy archivnictví I (AAH100053)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAH100053 - Základy archivnictví I, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1. Vývoj archivnictví na obecné rovině, základní přehled literatury a odborných periodik 2. Vymezení základních pojmů - archiv, archivní fond, archiválie, celková zpracování archivní terminologie3. Základní pořádací principy, hlavní archivní pomůcky4. Vývoj archivnictví v českých zemích5. Současná archivní legislativa, organizace archivnictví v České republice, základní přehled archivů v ČR6. Vývoj archivního školství7. Dějiny a organizace archivnictví ve vybraných evropských zemích (Slovensko, Německo, Rakousko, Polsko), nejvýznamnější archivy v těchto zemích

Literatura

Jiřina Štouračová: Úvod do archivnictví, Brno 1999Václav Hrubý: Úvod do archivní teorie a praxe, Praha 1930Archivní příručka, Praha 1965Adolf Brenneke - Wolfgang Leesch: Archivkunde. Ein Beitrag zur Theorie und GeschichteHilary Jenkinson: A Manual of Archive Administration, London 1966Johannes Papritz: Archivwiisenschaft, Bd.1-4, Marburg 1983Ivan Bittner - Olga Ondřejková - Kateřina Smutná - Vladimír Štroblík: Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, Praha 1998

Garant

Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.