Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Spisová a předarchivní péče, výběr archiválií, archivní legislativa (AAH100055)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAH100055 - Spisová a předarchivní péče, výběr archiválií, archivní legislativa, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1. Úvod do problematiky spisové služby Základní pojmy (spis, spisovna, registratura, spisová služba) Základní literatura k tématu Faktory ovlivňující spisovou službu Vývojové rysy spisové služby Současné trendy v oblasti spisové služby2. Úvod do problematiky předarchivní péče Základní pojmy (původce, předarchivní péče, spisový a skartační řád a plán atd.) Spolupráce archivu a původce v oblasti předarchivní péče a výběru archiválií Teoretické aspekty předarchivní péče a výběru archiválií Reálná podoba předarchivní péče na příkladu Národního archivu (delimitace mezi státními archivy, spolupráce s původci) Při cvičení rozbor spisových a skartačních norem3.. Legislativní úprava předarchivní péče Současná legislativa k problematice předarchivní péče Tvorba spisových a skartačních řádů a metodická spolupráce státních archivů Kontrolní činnost archivů v oblasti předarchivní péče4..Typologie původců Pojem původce a jeho rozbor Pohled na původce a jejich chování Faktory ovlivňující chování původců Typologie původců a zdroje k jejímu stanovení5. Typologie registratur Pojem registratura (historický, evidenční, terminologický a systematický aspekt) Vývoj registratur a registraturních systémů v Čechách Typologie registratur (s ukázkami archiválií)

Garant

Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.Mgr. Jan Kahuda

Vyučující

Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.Mgr. Jan Kahuda