Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Dějiny správy od roku 1848 do současnosti I (AAH100058)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAH100058 - Dějiny správy od roku 1848 do současnosti I, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Období habsburské monarchie (1848-1918)Osnova: 1. Ústavní vývoj let 1848-1849 - Svatováclavský výbor, Národní výbor, Pillersdorfova ústava a Stadionoiva ústava, Sylvestrovské patenty, Říjnový diplom, Únorová a Prosincová ústava.Říšská rada, zemské sněmy. 2. Ústřední správa habsburského mocnářství. 3. Dvoukolejnost správy. 4. Ministerská rada, ministerstva a další centrální úřady, místodržitelství, zemská vláda, krajské vlády a krajské úřady, okresní hejtmanství. 5. Policejní orgány. 6. Ministerstvo financí a instituce finanční správy, správa v oblasti justice. 7. Ministerstvo kultu a vyučování a nižší orgány této správy. 8. Ministerstvo obchodu a instituce z oblasti průmyslu, obchodu a živností, ministerstvo orby a orgány zemědělské a báňské správy, ministerstvo veřejných prací a úřad ministra krajana.9. Samospráva teritoriální a zájmová. 10. Zemské sněmy a zemské výbory, okresní zastupitelstva a okresní výbory v Čechách, okresní silniční výbory a starostenské sbory na Moravě a ve Slezsku, obecná zastupitelstva, obecní výbory a obecní představenstva. 11. Advokátní, notářské a lékařské komory, grémia lékárníků. 12. Nástin správy v Uhrách ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století. Období meziválečné Československé republiky (1918-1938)Osnova: 1. Ústavní vývoj po vzniku Československé republiky - Prozatímní ústava, její novelizace, definitivní ústavní listina ČSR. 2. Politická správa - vláda, ministerstvo vnitra a nižší orgány politické správy, župní zákon a jeho novela, správa ve sféře policie. 3. Ministerstvo financí a instituce finanční správy. 4. Orgány národohospodářské správy - ministerstvo průmyslu, obchodu a živností, ministerstvo zemědělství, ministerstvo sociální péče a nižší instituce správy, jež uvedeným ústředním úřadům podléhaly. 5. Samospráva - obecní, okresní, zemská, zájmová6. Soudní správa7. Vojenská správa, správa zahraničních záležitostí8. Vývoj správy a správní změny v období tzv. druhé republiky 9. Zmocňovací zákonodárství

Literatura

Zdeňka Hledíková-Jan Janák-Jan Dobeš, Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost, Praha 2005, kapitoly 12-22 (v bibliografiích za danými kapitolami je obsažena další doporučená literatura);Jan Janák, Dějiny správy v českých zemích v letech 1848-1918 se soupisy pramenů a literatury, Praha 1987;Jan Janák, Vývoj správy v českých zemích v epoše kapitalismu. Období první a druhé republiky a okupace (1918-1945), Praha 1971.

Garant

doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.