Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Dějiny správy od roku 1848 do současnosti II (AAH100059)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAH100059 - Dějiny správy od roku 1848 do současnosti II, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Přednáška navazuje na výklad o vývoji správy v letech 1948-1918 a o vývoji některých odvětví správy v období 1918-1938 (viz webové stránky katedry PVH AS)Období 1918-1938:1. Samospráva - obecní, okresní, zemská, zájmová2. Soudní správa3. Vojenská správa, správa zahraničních záležitostí4. Vývoj správy a správní změny v období tzv. druhé republiky 5. Zmocňovací zákonodárstvíObdobí Protektorátu Čechy a Morava:1. Vznik Protektorátu a jeho státoprávní charakter2. Vývoj okupační a protektorátní (autonomní) správy v letech 1939-19413. Správní změny po nástupu R. Heydricha do Prahy4. Vývoj okupační a protektorátní (autonomní) správy od poloviny roku 19425. Zánik ProtektorátuObdobí 1945-1989:1. Tzv. prozatímní státní zřízení v Londýně2. Dekrety prezidenta republiky3. Základní státoprávní změny v Československu po skončení druhé světové války4. Ústavní vývoj od roku 19455. Problematika Slovenska, vznik slovenských národních orgánů a vývoj jejich poměru k ústředním orgánům6. Federalizace Československa7. Národní výbory - vznik a podstata8. Proměny postavení, organizace a kompetencí národních výborů Období po roce 1989:1. Státoprávní změny po listopadu 19892. Vývoj česko-slovenského poměru v oblasti ústavního práva a správy, rozpad Československa3. Zrušení národních výborů, obnovení obecní samosprávy, vznik okresních úřadů4. Vznik VÚSC, zrušení okresních úřadů, ustavení obecních úřadů s rozšířenou působností

Literatura

Zdenka Hledíková - Jan Janák- Jan Dobeš: Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost, Praha 2005 (zde početné odkazy na další literaturu)Jan Janák: Vývoj správy v českých zemích v epoše kapitalismu. Období první a druhé republiky a okupace (1918-1945), Praha 1971Pavel Maršálek: Protektorát Čechy a Morava. Státoprávní a politické aspekty nacistického okupačního režimu v českých zemích 1939-1945, Praha 2002

Garant

Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.