Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Základní kurz českých dějin středověku (AAH100060)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAH100060 - Základní kurz českých dějin středověku, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

I. Konec Přemyslovců a nástup Lucemburků (četba kronik) II. . Inaugurační diplomy a volební kapitulace. III. Životopisy (Vita Caroli) IV. Dvůr, slavnosti, korunovační řád V. . Kroniky karlovské a literatura jako pram. VI. Cesta ke kodifikaci zemského práva; Maiestas Carolina VII. Obraz jako pramen pro historika VIII. Kroniky a další prameny doby husitské IX. Husitství: diskusní hodina (na zákl. seznámení s literaturou

Literatura

Z. Fiala, Předhusitské Čechy, Praha 1978 J. Čechura, Lucemburkové na českém trůně I-II, Praha 1999-2000 J. Kejř, Husité, Praha 1984 F. Šmahel, Husitská revoluce IV, s. 72-118 (vývoj v době poděbrad.) P. Čornej, Království dvojího lidu, Praha 1989, úvod s. 7-37 J. Petráň, Stavovské království a jeho kultura v Čechách 1471-1526, in: Pozdně gotické umění v Čechách, Praha 1978, s. 13-72