Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Základní kurz českých dějin novověku a soudobých dějin (AAH100062)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAH100062 - Základní kurz českých dějin novověku a soudobých dějin, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1. Češi a Slováci za první světové války. Československý zahraniční odboj. Vznik Československa v roce 1918. 2. Vývoj Československa v letech 1918-1921: boj o stanovení hranic, postoj Čechů, Slováků a národnostních menšin k novému státu, vnitropolitický vývoj, pokus levice sociální demokracie (komunistů) o převrat v prosinci 1920, stabilizace režimu. 3. Československo v období 1921-1929. zahraniční politika, vnitropolitický vývoj, hospodářský a sociální vývoj, poválečná hospodářská krize, hospodářská konjunktura, postoj menšin: německé, maďarské a polské strany, vzestup slovenského autonomismu, německý aktivismus. 4. Československo v období 1929-1937: velká hospodářská krize a její sociální a politické dopady, politický vývoj, nacionálně-socialistický převrat v Německu (1933) a jeho dopad na Československo. Zahraniční politika ve třicátých letech. 5. Československo v roce 1938: mezinárodní situace a postavení Československa na počátku roku 1938, anšlus Rakouska, národnostní statut, radikalizace národnostních menšin, třetí návrh Hlinkovy slovenské ľudové strany (HSĽS) na autonomii Slovenska, vyjednávání vlády se Sudetoněmeckou stranou (SdP), zářijová krize, Mnichov, odstoupení Těšínska Polsku. 6. Druhá republika. Prosazení autonomie Slovenska a Podkarpatské Rusi, Vídeňská arbitráž, hospodářské, politické a sociální změny, postavení Československa na počátku roku 1939, březnová krize na Slovensku, vyhlášení samostatnosti Slovenska a okupace zbytku Čech a Moravy, anexe Podkarpatské Rusi Maďarskem. 7. České země a Slovensko za druhé světové války: Protektorát Čechy a Morava - právní postavení, vztah k Německu, hospodářský, politický a sociální vývoj, počátky odboje, vypuknutí druhé světové války, příchod R. Heydricha do Prahy, Heydrichova reforma, heydrichiáda, vývoj protektorátu v letech 1943-1945. české a moravské pohraničí a jižní Slovensko v letech 1939-1944. Slovensko 1939-1945, odboj na Slovensku, Slovenské národní povstání - počátky-průběh-důsledky. Československá otázka za druhé světové války: zahraniční a mezinárodní aspekty. 8. Osvobození Československa. Vojenské a politické aspekty. Moskevská jednání a košický vládní program. Pražské povstání a jeho politický dopad. Semestr letní: 9. Třetí republika (1945-1948): politický, hospodářský a sociální vývoj. Vysídlení německé menšiny, otázka maďarské menšiny, postavení polské menšiny. Slovenská otázka v třetí republice - pražské dohody. Státní převrat 25. 2. 1948. 10. Československo v ?zakladatelském období komunismu" 1948-1955. Hospodářské, sociální a politické změny 1948-1953. Odpor proti komunistickému režimu. Přechodné období 1953-1955: sociální a hospodářský vývoj. 11. Československo v letech 1956-1960. Rok 1956 v Československu, slovenská otázka roku 1956, počátky režimu osobní moci Antonína Novotného, ?návrat stalinismu" 1957-1960, tzv. socialistická ústava z roku 1960. 12. Československo v šedesátých letech (1960-1967): postupná eroze systému, politický, hospodářský a sociální vývoj. Rehabilitace (1963-1964) a jejich důsledky, slovenská otázka v šedesátých letech a boj Slováků za federalizaci státu. 13. Československo v letech 1968-1969. Kořeny reformního hnutí, pád Antonína Novotného, KSČ v roce 1968, slovenská otázka v roce 1968, národnostní menšiny v roce 1968, mezinárodní situace, okupace Československa sovětskou armádou a armádami Varšavského paktu (21.8.1968), Moskevský protokol, politický vývoj 1968-1969, ústavní zákon o československé federaci, nástup Gustáva Husáka (17.4.1969). 14. Československo v období normalizace (1969-1989). Počátky normalizace 1969, bouře 21. 8. 1969 a jejich politický dopad, čistky v roce 1970, XIV. sjezd KSČ (1971), stabilizace komunistického režimu. Charakter normalizačního režimu, jeho politický, hospodářský a společenský vývoj. Opozice proti normalizačnímu režimu. Slovenská otázka v období normalizace. Československa v období přestavby 1987-1989. 15. Československo po pádu komunismu. Sametová revoluce 1989. Politický, sociální a hospodářský vývoj 1990-1992. Mezinárodní situace a zahraniční politika Československa. 16. Rozpad Československa. Česko-slovenské vztahy 1990-1992. Krize v česko-slovenských vztazích, česko-slovenská jednání. Milovský kompromis. Volby 6. června 1992 a jejich politický dopad. Politická dohoda Občanské demokratické strany (ODS) a Hnutí za demokratické Slovensko (HZDS) o pokojném rozdělení Československa. Vyhlášení svrchovanosti Slovenska a slovenské ústavy, ústavní zákon o zániku České a Slovenské Federativní Republiky. Jednotlivé okruhy nejsou vypočítány na konkrétní počet vyučovacích hodin.

Literatura

Literatura: Jan Galandauer: Vznik Československé republiky 1918. Praha 1988 Zdeněk Kárník: České země v éře první republiky. I-III. Praha 2002-2003 Antonín Klimek: Boj o Hrad. I-II. Praha 1996 Karel Kaplan: Pravda o Československu. 2. vyd., Praha 1990 Karel Kaplan: Nekrvavá revoluce. Praha 1993 Václav Kural a spol.: Československo v roce 1968. I. Obrodný proces. Praha 1993 Vojtěch Mencl a kol.: Československo v roce 1968. II. Počátky normalizace. Praha 1993 Jan Rychlík: Češi a Slováci ve 20. století. I. II. Bratislava 1997, 1998 Jan Rychlík: Rozpad Československa. Bratislava 2002