Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Základní kurz obecných dějin raného novověku (AAH100074)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAH100074 - Základní kurz obecných dějin raného novověku, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1. Na prahu novověku I (Evropa a Španělsko; turecké nebezpečí; Francie v předvečer náboženských válek; situace na Britských ostrovech).2. Na prahu nového věku II (Nizozemská revoluce; náboženské války ve Francii; anglo-španělský konflikt; Anglie a Francie).3. Třicetiletá válka.4. Občanská válka a revoluce v Anglii.5. Hlavní rysy ekonomického vývoje v 17. a 18. století (od průmyslové revoluce).6.-7. Kultura v 17. a 18. století.8. Zápas Francie o hegemonii v Evropě ve druhé polovině 17. století.9. Sever a východ Evropy ve druhé polovině 17. století.10. Západní a jižní Evropa v první polovině 18. století.11. Evropská politika velmocí v letech 1715-1763.12. Vývoj na cestě k nezávislosti USA.13. Průmyslová revoluce v Británii.14. Situace v Evropě před Francouzskou revolucí.

Literatura

Anderson, M. S., Europe in the Eighteenth Century. London 1961.Braudel, F., Capitalism and Material Life 1400-1800. London 1974.Boxer, C. R., The Dutch Seaborne Empire, 1600-1800. London 1972.Brunn, G., Europe and the French Imperium 1799-1815. New York 1938.Černušák, G., Dějiny evropské hudby. Praha 1972.Dull, J. A., A Diplomatic History of the American Revolution. New Haven 1985.Elliott, J. H., Imperial Spain 1469-1716. London 1963.Furet, F., Francouzská revoluce. Praha 2004.Halada, Jan, Osvícenství - věk rozumu. Praha 1984.Herre, F., Marie Terezie. Praha 1996.Hroch, M., Oliver Cromwell. Praha 1968.Janáček, J., Valdštejnova pomsta. Praha 1992.Kamen, H., Empire. How Spain became a World Power, 1492-1793. New York 2003.Kausová, G., Kateřina Veliká. Praha 1998.Kitson, M., Barok a rokoko. Praha 1972.Kovář, M., Anglie posledních Stuartovců, 1658-1714. Praha 1998.Kovář, M., Třicetiletá válka. Historický obzor, 4, 1993, č. 12, s. 269-275.Kovář, M., Velká Británie v éře Roberta Walpola. Praha 2004.Langford, The Eighteenth Century 1688-1815. British Foreign Policy. London 1976.Lyngh, L., Spain under Habsburgs, 2 sv., Oxford 1964, 1969.Magenschab, H., Josef II. Revolucionář z boží milosti. Praha 1998.Michelet,J., Francouzská revoluce. Praha 1989.Mikulec, J., Leopold I. Praha 1997.Orieux, J., Voltaire neboli vláda ducha., I, II., Praha 1979.Parry, J. H., Trade and Dominion: The European Overseas Empire in the Eighteenth Century. London 1971.Pekař, J., Valdštejn, 1630-1634. Dějiny valdštejnského spiknutí, 1-2. Praha 1934.Rosenberg, H., Burecraucy, Aristocracy and Autocracy. The Prussian Experience 1660-1815. Cambridge (Mass.) 1958.Schama, S., Občané. Kronika Francouzské revoluce. Praha 2004.Stellner, F., Fridrich Veliký. Cesta Pruska k velmocenskému postavení. Praha 1998.Švankmajer, M., Petr I. Zrození impéria. Praha 1999.Tapié, V. L., Evropa Marie Terezie. Praha 1997.Williams, G., The Expansion of Europe in the Eighteenth Century. London 1966.

Garant

PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.