Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Sfragistika, heraldika, genealogie II (AAH500003)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAH500003 - Sfragistika, heraldika, genealogie II, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1. Dějiny této pomocně vědné discipliny2. Stávající stav výzkumu 3. Základní literatura a prameny 4. Terminologie, struktura popisu pečetí, vývojem jednotlivých skupin pečetí (panovnické, církevních institucí a hodnostářů, šlechtické, městské, měšťanů, cechovních korporací) se zřetelem k domácímu vývoji.5. Terminologie, struktura popisu znaků, vývojem jednotlivých skupin znaků (panovnické, církevních institucí a hodnostářů, šlechtické, městské, měšťanů, cechovních korporací) se zřetelem k domácímu vývoji.

Literatura

Melly, E., Beiträge zur Siegelkunde des Mittelalters, Wien 1846Vossberg, F., Siegel des Mittelalters von Polen, Lithauen, Schlesien, Pommern und Preusse, Berlin 1854Grotefend, Hermann, Über Sphragistik, Wrocław 1875Hohenlohe-Waldenburg, Sphragistische Aphorismen, Heilbroon 1882Seyler, Gustav A., Geschichte der Siegel, Leipzig 1894Ilgen, Theodor, Sphragistik. In: Meister´s Grundriss der Geschichtswissenschaften, 2. vyd. Berlin ? Leipig 1912Ewald, Wilhelm, Siegelkunde. In: Below-Meinecke Handbuch der mittelalterlichen und neueren Geschichte, München ? Berlin 1914Gumowski, Marian ? Haisig, Marian ? Mikucki, Silwiusz, Sfragistyka, Warszawa 1960Bascapé, Giacomo, Sigillografia, Milano 1969Kittel, Erich, Siegel, Braunschweig 1970Henning, Eckhart ? Jochums, Gabriele, Bibliographie zur Sphragistik, Köln ? Wien 1995Vocabulaire international de la sigilographie, Roma 1990Posse, Otto, Die Siegel der deutschen Könige und Kaiser von 751 bis 1913, 5 sv, Dresden 1903?1913 (3 sv., Leipzig 1979)Ewald, Wilhelm, Rheinische Siegel, 6 sv., Bonn 1906?1941Mittis, Oskar ? Gall, Franz, Die Siegel der Babenberger (Urkundenbuch der Babenberger 3), Wien 1954Gumowski, Marian, Handbuch der polnischen Siegelkunde, Graz 1966Stieldorf, Andrea, Rheinische Frauensiegel. Zur rechtlichen und sozialen Stellung weltlicher Frauen im 13. und 14. Jahrhundert, Köln - Weimar - Wien 1999, 708 s.Eitel, Anton, Über Blei- und Goldbullenim Mittelalter, Freiburg i. B. 1912Diederich, Toni, Rheinische Städtesiegel, Neuss 1984Krejčíková, Jarmila ? Krejčík, Tomáš, Základy heraldiky, genealogie a sfragistiky, Praha 1987Krejčíková, Jarmila ? Krejčík, Tomáš, Úvod do české sfragistiky, Ostrava 1989Krejčík, Tomáš, Pečeť v kultuře středověku, Ostrava 1999Vojtíšek, Václav, O pečetech a erbech měst pražských a jiných českých, Praha 1928Vojtíšek, Václav, O starých pečetích a erbech českých měst, VKČSN, Praha 1953Petráň, Josef, Český znak, Praha 1970Beneš, František, Atlas českých pečetí, Praha 1937Beneš, František, České panovnické pečeti 1310-1526, in: Musejní zprávy pražského kraje 4, 1959, s. 10-24Maráz, Karel, K problematice padělání pečetí na sklonku středověku. Sfragistický příspěvek k falzům Oldřicha z Rožmberka, SAP 48/1, 1998, s. 49?103Kukánová, Zlatuše, Soupis zlatých bul v českých a moravských archivech, SAP 40, 1990, s. 345?378Nový, Rostislav, Pečeť Koruny Království českého. (Sfragistický příspěvek k dějinám české státnosti), SAP 2/1993, roč. 43, s. 339?346Nový, Rostislav, K počátkům feudální monarchie v Čechách I. Sigillum commune regni, ČNM 145, 1976, s. 144?163Vašků, Vladimír, Příspěvek k otázce svatováclavské pečeti, SPFFBU 7, 1958, řada C5, s. 26?39Krejčíková, Jarmila, Introduction a la sigillographie tcheque. Les premiers siecles du sceau en Boheme, Archiv für Diplomatik, Bd. 39, 1993, s. 35?83Čarek, Jiří, O pečetech českých knížat a králů z rodu Přemyslova, in: Sborník příspěvků k dějinám hl. m. Prahy 8, 1938Hrubý, Vladimír, Pečeti Přemysla Otakara II. v politice nové doby, AUC ? Phil. et Hist. 4, 1980Homolka, Jaroslav, K ikonografii pečetí posledních Přemyslovců, in: Umění doby posledních Přemyslovců, Roztoky u Prahy 1982, s. 159-179.Švábenský, Mojmír, Soupis pečetí moravských markrabat a markraběnek, Brněnský archivní věstník 1960, s. 9?26Maráz, Karel, Korpus českých pečetí do nástupu Jana Lucemburského, SAP 50, 2000, s. 460?473Zelenka, Aleš, Böhmische Stadtsiegel aus der Sammlung Erik Turnwald. Katalog, München, 1988, 145 s.Hrdlička, Jakub - Jásek, Jaroslav - Hrubý, Vladimír, Pět století řemeslné symboliky ve sbírce pečetidel a razítek Archivu hl. m. Prahy, Praha 1999Pakosta, Oldřich, Pečeti litomyšlských biskupů, Litomyšl 2001

Garant

doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.