Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




Předmět Numismatika a historická metrologie (AAH500005)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAH500005 - Numismatika a historická metrologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Úvod - pojem a definice numismatiky, její zařazení v souboru věd Počátky numismatiky v českých zemích a její vývoj do přelomu 19. a 20. století Numismatika v českých zemích ve 20. století Obsah a rozsah numismatiky - předmincovní peníze, mince, papírová platidla, speciální druhy peněz a další hmotný numismatický materiál Přehled a charakteristika pramenů numismatiky Speciální prameny numismatiky (mince a jejich soubory, nálezy mincí), jejich odborné zpracování, hodnota a význam jejich svědectví Organizace a technika ražby mincí Mincovní platidla antického světa (Přední Asie, Řecko, Řím, Byzanc) a první mince na českém území (Keltové) Přehled českého a moravského mincovnictví: období denárové měny (10.-13. století) Období grošové měny (14.-16. století) Období tolarové měny (16.-18. století) Období konvenční, rakouské a korunové měny (2. polovina 18. století - počátek 20. století); mince a papírová platidla po vzniku Československé republiky a jejich vývoj do rozdělení ČSR Metrologie - definice, obsah a vývoj metrologie v českých zemích Nástin vývoje měr a vah v českých zemích do zavedení metrické soustavy

Literatura

NUMISMATIKA Nohejlová-Prátová, Emanuela - Šimek, Eduard: Dvě století vědecké numismatiky v českých zemích (1771-1971). Praha 1971 Nohejlová-Prátová, Emanuela: Základy numismatiky. Praha 1986. Sejbal, Jiří: Základy peněžního vývoje. Brno 1997. Vorel, Petr: Od pražského groše ke koruně české. Průvodce dějinami peněz v českých zemích. Praha 2000. Petráň, Zdeněk - Radoměrský, Pavel: Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky. Praha 2001. (základní - rozšiřující- Nový, Rostislav: Numismatika. In: Hlaváček, Ivan - Kašpar, Jaroslav - Nový, Rostislav: Vademecum pomocných věd historických. Praha 2002, s. 397-482. doporučená) Nohejlová-Prátová, Emanuela: Česká numismatika a historie. Československý časopis historický 4, 1956, s. 365-388. Nohejlová-Prátová, Emanuela: Krása české mince. Praha 1955. Sejbal, Jiří: Dějiny peněz na Moravě. Brno 1979. Nohejlová, Emanuela: Z příběhů pražské mincovny. Nástin jejích osudů v letech 1537-1618. Praha 1929. Leminger, Emanuel: Královské mincovna v Kutné Hoře. Praha 1912. Dodatky. Praha 1924. Nemeškal, Lubomír: Jáchymovská mincovna v 1. polovině 16. století. Význam ražby tolaru. Praha 1964. Sakařová-Malá, Alena: Jáchymovská mincovna od zavedení zlatníkové měny (1561) do konce jejího trvání (1671). Příspěvek k dějinám peněžního oběhu druhé poloviny 16. a první poloviny 17. století. Rozpravy ČSAV, řada společenských věd, roč. 77, 1967, sešit 17, 77 s. Nemeškal, Lubomír: Českobudějovická mincovna v letech 1569-1611. České Budějovice 1969. Pošvář, Jaroslav: Moravské mincovny. Brno 1970.Husa, Václav: Výrobní vztahy v českém mincovnictví v 15. a 16. století. Numismatický sborník 2, 1955, s. 57-98. Fiala, Eduard: České denáry. Praha 1895. Smolík, Josef: Pražské groše a jejich díly (1300-1547). Praha 1971 (2. doplněné vydání). Castelin, Karel: Česká drobná mince doby předhusitská a husitské (1300-1471). Praha 1953. Sejbal, Jiří: Moravská mince doby husitské. Brno 1965. Čermák, Kliment - Skrbek, Bedřich: Mince království Českého za panování rodu habsburského od roku 1526. I - III. Pardubice 1891-1913. Halačka, Ivo: Mince zemí Koruny české 1526-1856. I - III. Kroměříž 1987-1988. METROLOGIE Hofmann, Gustav: Metrologická příručka pro Čechy, Moravu a Slezsko do zavedení metrické soustavy. Plzeň - Sušice 1984. Nový, Rostislav: Historická metrologie. In: Hlaváček, Ivan - Kašpar, Jaroslav - Nový, Rostislav: Vademecum pomocných věd historických. Praha 2002, s. 155-176. SEDLÁČEK, August: Paměti a doklady o staročeských mírách a váhách. Rozpravy České akademie věd a umění, tř. I., č. 66. Praha 1923. KREJČÍK, Adolf Ludvík: Rejstřík jmenný a věcný k dílu Augusta Sedláčka ?Paměti a doklady o staročeských mírách a váhách". Rozpravy České akademie věd a umění. tř. I., č. 80. Praha 1933.HLADÍK, Čestmír: Metrologický přehled. Archivní časopis 3, 1953, s. 87-114.

Garant

PhDr. Eduard Šimek, CSc.