Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Němčina historických pramenů (AAH500015)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAH500015 - Němčina historických pramenů, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1. - Celkový přehled vývoje německého jazyka a doporučená literatura k jednotlivým etapám vývoje2. - Vývoj od indoevropštiny k pragermánštině 3. - Stará horní němčina 4. - Střední horní němčina - nejvýznačnější literární památky, hláskový systém5. - Střední horní němčina - morfologie a syntax6. - Nová raná horní němčina, význam Martina Luthera pro vývoj německého jazyka7. - Vývojové změny nové němčiny8. - Německá nářečí na území dnešních německy mluvících států a České republiky9. - Pražská němčina10. - Názvy měr a vah11. - Jména svátků 12. - Německé geografické názvy užívané v minulosti jako ekvivalenty v České republice

Literatura

Schmidt, W. (1983), Geschichte der deutschen Sprache, Berlin. Metke, H. (1989), Mittelhochdeutsche Grammatik, Leipzig. Eggers, H., (1963 - 1977), Deutsche Sprachgeschichte, Reinbek bei Hamburg.Behaghel, O., (1928), Geschichte der deutschen Sprache, Leipzig. Masařík, Z., (1989), Historische Entwicklung des Deutschen, Praha. Masařík, Z. (1969), Historický vývoj němčiny, Brno.Besch, W. (2000), Sprachgeschichte, Berlin, New York.Moser, F., (1929), Frühneuhochdeutsche Grammatik, Heidelberg. Skála, E. (1966), Das prager Deutsch, Z.f.dt. Sprache 22, H. 1/2, S. 84.Deutsches Rechtswörterbuch, (1939-1951), Dt. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. SlovníkyBoková, H. / Spáčilová, L. (2003), Stručný raně novohornoněmecký glosář, Olomouc.Bok, V. (1995), Slovník středověké němčiny pro historiky, České Budějovice.Lutterer, I. / Majtán, M. / Šrámek, R. (1982), Zeměpisná jména Československa, Praha.Chvojka, M., / Skála, J. (1982), Malý slovník jednotek měření, Praha. Grimm, J. / Grimm, W. (1854 - 1960), Deutsches Wörterbuch, Leipzig. Kluge, F. ( 1967), Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin (West).Drosdowski, G., (1989), Etymologie, Mannheim, Wien, Zürich.Lasch, A., (1928 - 1930), Mittelniederdeutsches Wörterbuch der dt. Sprache, Hamburg. Lexer M. (1978), Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch, Leipzig. Herrmann, P. (1981), Deutsches Wörterbuch, Tübingen. Jelinek, F., (1911), Mittelhochdeutsches Wörterbuch, Heidelberg. Götze, A., (1956), Frühneuhochdeutsches Glossar, Berlin. Hrabák, J. (1957), Vollständige Mass-, Gewicht- und Preis-Reducktions-Tabellen für die Anwendung des metrischen Systems in Österreich, Praha.Oelsen, E. (1933), Währungen, Massen und Gewichte der ganzen Welt, Vídeň. Verdenhalven, F. (1968), Alte masse, Münze und Gewichte aus dem deutschen Gebiet, Neustadt an der Aisch.Pfohl, E. (1987), Ortslexikon Sudetenland, Nürnberg. Doporučená literatura týkající se nářečíWiesigner, P. (1970), Phonetisch-phonologische Untersuchungen zur Vokalentwicklung in den Dialekten, Berlin.Bach, A., (1965) Deutsche Mundartforschung, Heidelberg. Becker, H., (1937), Sächsische Mundartforschung, Dresden.Frings, Th, (1936), Grundlagen des Meißnischen Deutsch, Halle/Saale.Mitzka, W. (1957), Hochdeutsche Mundarten, Berlin.Hucke, H. (1961), Thüringischer Dialektatlas, Berlin.Besch, W. (1967), Sprachlandschaften und Sprachausgleich im 15. Jh. Studien zur Erforschung der spätmitteldeutschen Schreibgrammatik und zur Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache, München.Goepfert, E. (1878), Die Mundart des sächsischen Erzgebirges, Leipzig.Gradl, H. (1895), Die Mundarten Westböhmens, München.Heilig, O. (1898), Grammatik der ostfränkischen Mundart, Leipzig.Zatočil, L. (1950), Soupis nejdůležitějších dialektických znaků německého nářečí staroslezského a rakouskobavorského, in: Slezský sborník, Jahrg. 48.Schwarz, E. (1960), Sprache und Siedlung in Nordbayern, Nürnberg.Smeller, A.J. (1972), Bairisches Wörterbuch, München.Gradl, H. (1870), Der ostfränksiche Dialekt in Böhmen, Eger.

Garant

PhDr. Helena Hasilová, Ph.D.