Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Středověká paleografie (AAH500018)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAH500018 - Středověká paleografie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1. Psací látka a psací náčiní. (ZS)2. Základní terminologie. (ZS)3. Vývoj latinského písma do 9.-10. století. (ZS)4. Vývoj latinského písma v 10.-15. století (LS)5. Cvičení s ukázkami písemností (LS)6. Seznámení se základní literaturou (ZS i LS)

Literatura

Spunar, Pavel, Définition de la paléographie, Scriptorium 12, 1958, s. 108-110Spunar, Pavel, Paleografie a kodikologie, Listy filologické 83, 1960, s. 244-248; 84, 1961, s. 140-143Rück, Peter (ed.), Methoden der Schriftbeschreibung (Historische Hilfswissenschaften 4), Stuttgart 1999PříručkyFriedrich, Gustav, Učebná kniha paleografie latinské, Praha 1898Húščava, Alexander, Dejiny a vývoj nášho písma, Bratislava 1951Muzika, František, Krásné písmo ve vývoji latinky 1-2, Praha 1958 (2. vyd. 1963, přetisk 2005; vyšlo též v něm. překladu)Šebánek, Jindřich, Pomocné vědy historické 1. Paleografie, Praha 1961Batelli, Giulio, Lezioni di paleografia, Citta di Vaticano 1949 (3)Bischoff, Bernhard, Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters, Berlin 1979 a další vydání (též přeloženo do italštiny, angličtiny, francouzštiny s mírnými odlišnostmi a přílohami)Bretholz, Bertold, Lateinische Paläographie, Leipzig 1912 (2., další vyd. 1926)Cencetti, Giulio, Lineamenti di storia della scrittura latina, Bologna 1956Förster, Hans, Abriss der lateinischen Paläographie, Stuttgart 1963 (2., 2004 vyšlo rozšířené vydání doplněné Thomasem Frenzem)Gasparri, Françoise, Introduction a l´histoire de l´écriture, Turnhout 1994Gieysztor, Aleksander, Zarys dziejów pisma lacińskiego, Warszawa 1973Semkowicz, Wladyslaw, Paleografia lacińska, Kraków 1951Schneider, Karin, Paläographie und Handschriftenkunde für Germanisten, Tübingen 1999Stiennon, Jacques, Paléographie du Moyen Age, Paris 1973 a další opakovaná vydáníSturm, Heribert, Unsere Schrift, Neustadt /Aisch 1970 (3.)

Garant

prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.

Vyučující

prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.