Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Raně novověká paleografie (AAH500019)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAH500019 - Raně novověká paleografie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1. Vývoj českého a německého novogotického písma od přelomu 15. a 16. století do 20. století (do zavedení humanistického písma v Německu v roce 1941). 2. Cvičení s ukázkami písemností3. Seznámení se základní literaturou4. Psací látky, výuka psaní, zkratky, filigrány

Literatura

Kašpar, Jaroslav, Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím, 2 sv., Praha 21979, 31987Friedrich, Gustav, Učebná kniha paleografie latinské, Praha 1898Húščava, Alexander, Dejiny a vývoj nášho písma, Bratislava 1951Šebánek, Jindřich, Pomocné vědy historické 1. Paleografie, Praha 1961Muzika, František, Krásné písmo ve vývoji latinky 1-2, Praha 1958 (2. vyd. 1963, přetisk 2005; vyšlo též v něm. překladu)Santifaller, Leo, Bozner Schreibschriften der Neuzeit 1500-1851, Jena 1930Górski, Karol, Neografia gotycka. Podręcznik pisma neogotyckiego XVI-XXw., Warszawa 31978Słowinski, Jan, Rozwoj pisma łacińskiego w Polsce XVI-XVIII wieku, Lublin 1992Bobowski, Kazimierz, Ewolucjy pisma neogotyckiego na Śłansku od poczatku XVI do połowy XX wieku, Wroclaw - Warszawa 1992 Praktické příručky ke čteníHledíková, Zdeňka - Kašpar, Jaroslav - Ebelová, Ivana, Paleografická čítanka, Praha 22000Ebelová, Ivana, Klíč k novověké paleografii, Praha 2004Kaňák, Bohdan, Paleografické texty, sešit 1, Olomouc 1994, sešit 2, Olomouc 1999

Garant

doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.