Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Základy výpočetní techniky II (AAH500022)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAH500022 - Základy výpočetní techniky II, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1.Práce ve Wordu - rozšíření dovedností z předchozího kursu: Členění dokumentu do oddílů. Vytváření poznámkového aparátu - i víceúrovňového. Automatické vytváření obsahu. Slučování souborů (např. vytvoření adresných pozvánek pro větší skupinu lidí), vytvoření vstupních dat pro slučování souborů v programu Word i v programu Excel, problém přechylování - programováni textu, výběr záznamů ze souboru vstupních dat pro slučování (filtry). Automatický text. Psaní matematických výrazů (editor rovnic). Podrobnosti o formátování znaků: meziznaková mezera, psaní proloženým písmem, překrývání znaků, umístění textu vůči řádku, proklad písma (kerning). Vlastnosti dokumentu. Závěrečná práce ve Wordu: vytvoření vlastní navštívenky.2.Práce v Excelu: Vytváření grafů. Práce s tabulkou jako s jednoduchou databází (řazení, a filtry). ?Výpočty" s textem. Vytvoření datového souboru pro slučování souborů ve Wordu. Základní statistické výpočty (průměr, počet výskytů jevu). Kopírování s relativními i absolutními adresami. Optimální organizace programování výpočtů. Práce s více listy. Speciální kopírování: jen vzorců, jen výsledků výpočtů, jen formátu buňky.3.Práce v databázovém systému Access: návrh a vytvoření struktury tabulky, úpravy struktury, vkládání dat, úpravy dat, vytvoření formuláře pro vkládání dat, tvorba dotazů, vytváření sestavy pro zobrazení a tisk dat, spolupráce Accessu s Excelem a s Wordem.4.V případě zájmu: základy tvorby HTML stránek.

Literatura

Hlavenka, Jiří - Broža, Petr: Microsoft Windows 2000 Professional, uživatelská příručka, Computer Press, Praha 2000Brož, Milan: Microsoft Word 2000, základní příručka, Computer Press, Praha 1999Brož, Milan: Microsoft Excel 2000, základní příručka, Computer Press, Praha 1999

Garant

Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.