Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Středověká latina (AAH500110)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAH500110 - Středověká latina, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Literatura

F. Novotný, Latinská mluvnice, Praha 1957 a další vydáníZ. Quitt - P. Kucharský, Latinská mluvnice, Praha 1972 a další vydáníF. Novotný - J.M. Pražák - J. Sedláček, Latinsko-český slovník I-II, Praha 1955 a řada dalších vydáníJ. Nechutová, Středověká latina, Brno 1995J. Nechutová, Česko-latinská literatura středověku do roku 1300, Brno 1997J. Nechutová, Latinská literatura českého středověku do roku 1400, Praha 2000J. Nechutová - J. Hejnic, Úvod do studia středověké latiny, Brno 1974, 1977D. Norberg, Manuel pratique de latin médiéval, Paris 1968, 19802P. Stotz, Handbuch zur lateinischen Sprache des Mittelalters I IV, München 1998-2000A. Blaise, A Handbook of Christian Latin: Style, Morphology, and Syntax, Washington 1994Latinské texty k četbě zajistí vyučující 

Požadavky

Atestací předmětu je zkouška, která probíhá písemnou a ústní formou. Student s pomocí slovníku a bez předchozí přípravy textu písemně překládá středověkou latinskou listinu českého původu včetně aparátu, který listinu doprovází v CDB. Tím prokáže jak schopnost pracovat se středověkým latinským textem, tak s moderními edicemi středověkých pramenů a jejich odborným aparátem.V ústní části zkoušky student na základě svého písemného překladu interpretuje zadaný latinský text z jazykového i věcného hlediska a odůvodňuje svá řešení v překladu použitá. 

Garant

PhDr. Jan Kalivoda

Vyučující

PhDr. Jan Kalivoda