Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Úvod do oboru arabistika (AAR10001)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAR10001 - Úvod do oboru arabistika, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Průběh semestru:1) Arabistika jako vědní obor; Arabský svět2) Geografie a demografie arabského světa I.3) Geografie a demografie arabského světa II.4) Arabština a semitské jazyky5) Arabské písmo a jeho vývoj6) Vývoj arabštiny7) Jazyková situace v arabském světě8) Klasifikace arabských dialektů a jejich rozšíření9) Úvod do studia arabské literatury10) Chronologie (kalendáře); Arabská jména11) Kontakty českých zemí s Blízkým východem a Severní Afrikou12) Dějiny oboru u nás13) Transkripce a transliterace arabštiny

Literatura

Základní literatura:Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics. Vol. 1-5. Leiden-Boston : Brill, 2005-2009.Encyclopaedia of Islam.Leiden : Brill, 2008.Gombár, E. Úvod do dějin islámských zemí. Praha : Najáda, 1994.Ježová, M., Burgrová, H. (ed.). Současný Blízký východ : Politický, ekonomický a společenský vývoj od druhé světové války do současnosti. Brno : Barrister & Principal, 2011.Kdo byl kdo : Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté. Praha : Libri, 1999. (online: http://www.libri.cz/databaze/orient/)Liščák, V. Státy a území světa. 3. vyd. Praha : Libri, 2009.Mendel, M., Ostřanský, B., Rataj, T. Islám v srdci Evropy. Praha : Academia, 2007.Nydell, M. K. Understanding Arabs : A Guide for Modern Times. 4th ed. Yarmouth (ME) : Intercultural Press, 2006.Veselý, R. Úvod do studia dějin zemí Předního Východu. Praha : SPN, 1988. Další literatura:Allen, R. An Introduction to Arabic Literature. Cambridge : Cambridge University Press, 2000.Bečka, J., Mendel, M. Islám a české země. Praha : Votobia, 1998.Gombár, E. Arabic Studies in Prague : Tradition and the Present. In Zemánek, P. (ed.). Studies on Near Eastern Languages and Literatures : Memorial Volume of Karel Petráček.  Praha : Oriental Institute, 1996, p. 237-244.Hourani, A. Dějiny arabského světa : Od 7. století po součastnost. Praha : NLN, 2010.Kropáček, L. Blízký východ na přelomu tisíciletí : Dynamika přeměn v muslimském sousedství Evropy. Praha : Vyšehrad, 1999.Kropáček, L. Islám a Západ. Praha: Vyšehrad, 2002.Lewis, B. Dějiny Blízkého východu. Praha : NLN, 1996.Lewis, B. The Multiple Identities of the Middle East. London : Phoenix, 1999.Martínek, M., Martínek, J. Kdo byl kdo : Naši cestovatelé a geografové. Praha : Libri, 1997.Schimmel, A. Islamic Names. Edinburgh : Edinburgh University Press, 1989.Sorenson, David S. An Introduction to the Modern Middle East : History, Religion, Political Economy, Politics. Boulder, CO : Westview Press, 2008.The New Atlas of the Arab World. Cairo - New York : American University in Cairo Press, 2010.Versteegh, K. The Arabic Language. 2nd ed. Edinburgh : Edinburgh University Press, 2001.Zemánek, P. Vývoj arabštiny. Praha : FF UK, 2007.

Požadavky

Atestace: písemná zkouška na konci semestruDalší požadavky: studium zadaných materiálů a literatury

Garant

doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D.doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.