Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Úvod do studia arabistiky (AAR1002)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAR1002 - Úvod do studia arabistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Průběh semestru:1) Základy vědecké práce; Výběr tématu práce; Formulace problému 2) Heuristika: sestavování bibliografie; Bibliografické citace a poznámkový aparát 3) Oborové příručky: slovníky, encyklopedie, časopisy; Základní práce k oboru: jazyk, dějiny, literatura, kultura 4) Knihovny a elektronické zdroje (Odborné knihovny: knihovna ÚBVA, knihovna ÚSJ, knihovna Orientálního ústavu AV ČR; Všeobecné knihovny: Národní knihovna, Městská knihovna, Knihovna AV ČR) 5) Návštěva knihovny ÚBVA (ukázka příruční knihovny a knižních klenotů) 6) Studijní pomůcky k arabskému jazyku; Práce s arabskými slovníky 7) Počítačové zpracování arabštiny; Arabština na internetu 8) Úvod do arabské kaligrafie 9-12) Referáty

Literatura

Základní studijní literatura:Eco, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997.Encyclopaedia of Islam.Leiden : Brill, 2008.Gombár, E. Úvod do dějin islámských zemí. Praha : Najáda, 1994.Kdo byl kdo : Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté. Praha : Libri, 1999.Šanderová, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha : Slon, 2007.Veselý, R. Úvod do studia dějin zemí Předního Východu. Praha : SPN, 1988. Další literatura:Bahbouch, Ch. Půvab arabské kaligrafie. Praha : Dar Ibn Rushd, 2002.Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics. Vol. 1-5, Leiden-Boston : Brill, 2005-2009.Gacek, A. Arabic Manuscripts : A Vademecum for Readers. Leiden - Boston : Brill, 2009.Grundriss der arabischen Philologie. Bd. 1-3, Wiesbaden : Reichert, 1990-1992.Habash, N.Y. Introduction to Arabic Natural Language Processing. b. m. : Morgan and Claypool Publishers, 2010.Sgall, P., Panevová, J. Jak psát a jak nepsat česky. Praha : Karolinum, 2004.Schimmel, A. Calligraphy and Islamic Culture. London : I.B. Tauris & Co. Ltd., 1990.Spousta, Vl. Vádemékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměření. Brno : Cerm, 2009.Versteegh, K. The Arabic Language. Edinburgh : Edinburgh University Press, 2001.

Garant

doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D.