Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Gramatický systém arabštiny (AAR1003)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AAR1003 - Gramatický systém arabštiny, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Literatura

Základní studijní literatura:Bahbouh, Ch., Fleissig, J. Základy moderní spisovné arabštiny. 1.-2. díl. 2. vyd. Praha : Dar Ibn Rushd, 2003-4.Oliverius, J., Ondráš, F. Moderní spisovná arabština : Vysokoškolská učebnice. I. díl. Praha : Set Out, 2007.Petráček, K. Učebnice spisovné arabštiny. 1.-2. díl. 2. vyd. Praha : SPN, 1965.Ryding, K. C. A Reference Grammar of Modern Standard Arabic. Cambridge : Cambridge University Press, 2005.Sorby, K. R. Moderná spisovná arabčina. I. diel. Bratislava : Slovac Academic Press, 2005. Další odborná literatura:Abu-Chacra, F. Arabic : An Essential Grammar. London - New York : Routledge, 2007.Akesson, J. A Study of Arabic Phonology. Lund : Pallas Athena, 2010.Badawi, S., Carter, M. G. and Gully, A. Modern Written Arabic : A Comprehensive Grammar. London : Routledge, 2004.Bateson, M. C. Arabic Language Handbook. 2nd ed. Washington : Georgetown University Press, 2003.Beeston, A.F.L. The Arabic Language Today. 2nd ed. London : Hutchinson University Library, 2005.Holes, C. Modern Arabic : Structures, Functions and Varieties. 2nd ed. Washington : Georgetown University Press, 2004.Oliverius, J. Kapitoly ze syntaxe moderní spisovné arabštiny. 2. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1998.Petráček, K. Základy gramatického systému spisovné arabštiny. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1977.Sorby, K. R. Moderná spisovná arabčina. II. diel. Bratislava : Slovac Academic Press, 2006.Watson, J. C. E. The Phonology and Morphology of Arabic. Oxford : Oxford University Press, 2002.

Požadavky

Atestace: ZS písemný zápočet, LS písemná a ústní zkouškaDalší požadavky: aktivní účast na cvičení min. 80%, studium a příprava zadaných materiálů, pravidelné odevzdávání písemných úkolůSplnění kurzu je podmínkou pro zápis do navazujících kurzů Syntax arabštiny a Praktický kurz arabštiny II.

Garant

doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D.doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.