Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Personální management a sociální politika podniku (AASC51V007)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AASC51V007 - Personální management a sociální politika podniku, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT A SOCIÁLNÍ POLITIKA PODNIKUVolitelný předmět.  Zimní semestr, 4 kredity, Z.Vyučující: Ing. Bohumila Čabanová, PhD.,Garant: Prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.Stručná charakteristika  předmětuCílem předmětu je seznámit studenty s rolí personálního managementu v systému řízení organizace s přihlédnutím ke specifice občanského sektoru. Zdůrazněna je vazba personálního řízení, podnikové sociální politiky a sociální práce v podniku.Požadavky ke kontrole studia předmětu-      Aktivní účast na seminářích (prezentace ve výuce)-      Seminární práce v rozsahu cca 10 stran,Témata (obsah kurzu)1)      Úvod. Role člověka v pracovním procesu. Typy a modely personálního řízení2)      Potřeby a motivace. Stimulace a odměňování   3)      Pracovní a sociální adaptace. Podniková kultura.          4)      Vzdělávání a osobnostní rozvoj pracovníků.5)      Hodnocení a kontrola v personálním řízení6)      Neformální struktury v podniku, "Team building"7)      Sociální aspekty personalistiky, uplatnění sociální práce, sociální benefity8)      Sociální depistáž a poradenství9)      Zaměstnání a jeho souvislosti. Pracovní podmínky, úloha odborů, kolektivní vyjednávání10)  Zaměstnanecké spory a jejich mediace11)   Podporované zaměstnání a práce s osobami obtížně umístitelnými v zaměstnání12)   Role sociálního pracovníka v podniku (shrnutí) Základní literatura:BEDRNOVÁ, E.,NOVÝ, P.(2004) Psychologie a sociologie řízení. Praha, Management PressKOUBEK, J.: (2008) Řízení lidských zdrojů (základy moderní personalistiky) Praha, Management PressMATOUŠEK, O. a kol.(2010) Sociální práce v praxi. Praha, PortálTOMEŠ, I. (2011) Obory sociální politiky. Praha, PortálDoporučená literatura:McFarland, D.E. (1971), Personnel Management, Penguin books,ROBBINS, S.P.,COULTER,M.(2004) Management. Praha, Grada  

Garant

prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.Ing. Bohumila Čabanová, Ph.D.

Vyučující

Ing. Bohumila Čabanová, Ph.D.prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.