Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Jazykový kurs III - bengálština (ABN200007)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABN200007 - Jazykový kurs III - bengálština, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Zimní semestr:1.-3 Přehled syntaxe na teoretické i praktické rovině; procvičování složitějších souvětí4.-7. Další možnosti vyjádření pádových vztahů - gramatikalizovaná slova a postpozice8-10. Procvičování řečových dovedností, další rozšiřování slovní zásoby11.-13. Přehled některých gramatických zvláštností - pomocná slovesa, emfatické částice, některé další idiomy a fráze, četba a překlad krátkých zjednodušených článkůLetní semestr:1.-3. Dokončení teoretického přehledu jazyka; procvičování vybraných jevů4.-6 Četba se složitějšími gramatickými prvky, krátké dialogy a procvičování nových slov, frází a gramatických prvků7.-9. Některé další nezvyklé jazykové jevy - přísloví, citoslovce, reduplikace atd. 10.-11. Základní rozdíly mezi psaným a mluveným jazykem - fonetika12.-13. Základní rozdíly mezi psaným a mluveným jazykem - syntax a slovní zásoba

Literatura

PREINHAELTEROVÁ, H., Základní kurs bengálštiny 1-4, Praha 2003. BISWAS, S., Samsad Bengali-English dictionary, Calcutta 1982 (nebo další vydání).BISWAS, S., Samsad English-Bengali dictionary, Calcutta 1991 (nebo další vydání).

Garant

Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.