Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Starší česká literatura (ABO100030)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100030 - Starší česká literatura, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Přednáška zahrnuje období středověku v ZS a období husitství, renesance, humanismu a baroka v LS. Vychází z literárněhistorické osnovy, přičemž neopomíjí komparativní zřetel s evropským, popř. světovým kontextem. Jde v podstatě o období samostatná se specifickým metodologickým přístupem. Pro svou časovou rozsáhlost bezmála deseti století lze přistupovat k látce výběrovou metodou s cílem vymezit makrokosmos otázek a problémů, jimiž se literární medievalistika, studium literáního humanismu a baroka zabývají. Přednáška je základem k pochopení dílčích otázek v práci seminární i k zvládnutí tohoto literárního období jako literárněhistorického celku v přípravě na státní závěrečné bakalářské a magisterské zkoušky

Garant

doc. PhDr. Jiří Hošna, CSc.Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.