Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Česká literatura 19. století (ABO100031)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100031 - Česká literatura 19. století, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Tematické okruhy:ROMANTICKÁ A MĚŠŤANSKÁ KULTURA1. (zimní semestr): Konstituování a parametry romantické kultury a) Eklektický ráz rodící se české kultury; rokokové, barokní a klasicistní resentimenty b) Formování národní společnosti na (pre-)romantických základech: - jazyk ("romantická věda"; J. G. Herder, J. Jungmann) - minulost (Rukopisy; V. Hájek z Libočan: Kronika česká) - lid (lidová slovesnost; sběratelství; ohlasy; K. J. Erben) c) Formování moderní individuality na romantických základech: - společnost (vyděděnec; ztráta společenského zakotvení; J. K. Tyl) - prostor (poutník; ztráta prostorového zakotvení; K. H. Mácha) - čas (ztráta historické perspektivy; objev cyklického času přírody; mýtus; K. J. Erben) d) Zrod měšťanské kultury v romantice; biedermeier (F. J. Rubeš) e) Rok 1848 jako výraz krize romantických ideálů (J. V. Frič, K. Sabina) 2. (letní semestr): Konstituování a parametry měšťanské kultury a) Nový typ hrdiny a jeho proměny: Benedikt Schauberk a Matěj Brouček b) Atributy měšťanské kultury; vztah vědy a víry; publicistika (J. E. Purkyně, K. Havlíček, J. Neruda) c) Měšťanská společnost: májová generace a její program; J. Neruda: Škodlivé směry a další programové statě: - žena a společnost: ženská otázka; svět stvořený ženou (K. Světlá, E. Krásnohorská, I. Geisslová) - pracující člověk a společnost: otázka sociální (J. Neruda, J. Arbes, M. A. Šimáček) d) Návrat k romantickým zdrojům národní kultury: ruchovsko-lumírovská generace; novoromantismus: - čas (minulost) v perspektivě mýtu (J. Zeyer, J. Vrchlický, V. Beneš Třebízský) - prostor (příroda, venkov) v perspektivě mýtu (J. V. Sládek, A. Stašek, J. Holeček, K. V. Rais) e) Kritika a odmítnutí romantické kultury; realismus (J. Gebauer, T. G. Masaryk, H. G. Schauer)

Literatura

Seznam je pouze širším přehledem základní a doporučované literatury předmětu.K obsahu přednášky a k její atestaci se nevztahuje. Základní literatura:Dějiny české literatury II (1960), III (1961) Hanzal, J.: Od baroka k romantismu (1987) Hroch, M.: Na prahu národní existence (1998) Kutnar, F.: Obrozenské vlastenectví a nacionalismus (2003) Macura, V.: Český sen (1998) Macura, V.: Znamení zrodu (1983, rozšíř. 1995) Masaryk, T. G.: Česká otázka (1895) Pražák, A.: České obrození (1948)  Urban, O.: Česká společnost 1848-1918 (1982) Vlček, J.: Dějiny literatury české (1892-1921,+ Z dějin české literatury, 1960) Vodička, F.: Struktura vývoje (1969, 1998) Vodička, F: Počátky krásné prózy novočeské (1948, 1994) Doporučená literatura:Brabec, J.: Literatura na předělu doby (1964)Český romantismus v evropském kontextu (sb., 1993)Fischer, E.: Původ a podstata romantismu (1966)Fischer, O.: Duše - slovo - svět (1965)Haman, A.: Trvání v proměně. Česká literatura 19. století (2007)Herder, J. G.: Vývoj lidskosti (1941)Hrbata, Z.: Romantismus a Čechy (1999)Hrbata, Z. a Procházka, M.: Romantismus a romantismy (2005)Janáčková, J.: Božena Němcová. Příběhy - situace - obrazy (2007) Janáčková, J.: Návraty k české literatuře (2012)Janáčková, J.: Stoletou alejí (1985)Janáčková, J.: Román mezi modernami (1989)Jiránek, T., Lenderová, M., Macková, M.: Z dějin české každodennosti. Život v 19. století (2008)Kočí, J.: České národní obrození (1978)Kořalka, J.: František Palacký (1998)Kosík, K.: Česká radikální demokracie (1958)Krejčí, K.: Česká literatura a kulturní proudy evropské (1975)Loužil, J.: Bernard Bolzano (1978)Neruda, J.: Česká společnost I-V (1951, 1956, 1960, 1964, 1965)Novák, A.: Česká literatura a národní tradice (1995)Pynsent, R.: Ďáblové, ženy a národ (2008)Rak, J.: Bývali Čechové... České historické mýty a stereotypy (1994)Realita slova Máchova (sb., 1976)Sak, J.: Josef Jungmann (2007)Slovanství v českém národním životě (sb., 1947)Strejček, F.: Lumírovci a jejich boje kolem roku 1880 (1915)Štěpánek, V: Z dějin obrozenské literatury (1988)Tureček, D. a kol.: České literární romantično (2012)Winter, E.: Josefinismus a jeho dějiny (1945)+ sborníky z konferencí o literatuře 19. století konaných od roku 1981 v Plzni+ komentáře knih vydávaných v edici Česká knižnice nakladatelství Host 

Garant

PhDr. Václav Vaněk, CSc.

Vyučující

PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.PhDr. Václav Vaněk, CSc.