Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Česká literatura 19. století (ABO100049)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100049 - Česká literatura 19. století, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

/zimní semestr/: a. Romantická literatura a společnost 1. Historizující romantismus (J. Kollár: Slávy dcera, 1824, 1832) 2. Zrod romantické individuality (F. Turinský: Angelína, 1821; K. Sabina: Hrobník, 1838; J. K. Tyl: Poslední Čech, 1844) 3. Romantická rezignace a ironie; slovanský romantismus (B. Němcová: Čtyry doby, 1856; J. J. Kolár: Pekla zplozenci, 1862) /přelom zimního a letního semestru/: b. Měšťanská společnost a literatura 1. Sentimentalismus a biedermeier (J. J. Marek: Světoběžná milenka, 1825; Zábavné povídky raného obrození, 2005) 2. Triumf pokroku a rozumu (K. Havlíček: Epigramy a Tyrolské elegie, 1870; K. Sabina: Oživené hroby, 1870; E. Krásnohorská: Co přinesla léta 1-2, 1928) 3. Proměny díla Jana Nerudy (od Hřbitovního kvítí, 1858, k Baladám a romancím, 1883, a Zpěvům pátečním, 1896; Arabesky, 1864) /letní semestr/: c. Nový svět a nové rozpory 1. Fyzická a psychická skutečnost (J. Vrchlický: Mythy, 1879 x J. Zeyer: Vyšehrad, 1880); materialistický a duchovní výklad světa (J. Arbes: Zázračná Madona, 1875, nebo Ukřižovaná, 1876 x J. Zeyer: Trojí paměti Víta Choráze, 1899, Zahrada mariánská, 1903) 2. Centrum a periferie (K. V. Rais: Pantáta Bezoušek, 1897 x V. Mrštík: Santa Lucia, 1893); společnost a individuum (K. V. Rais: Západ, 1898 x T. Nováková: Drašar, 1914) 3. Venkov jako prostor jistoty a jako prostor krize (J. Holeček: Jak u nás žijou i umírají, 1888 x J. K. Šlejhar: Dojmy z přírody a společnosti, 1894)

Literatura

Základní literatura:a.Vodička, F. (ed.): Boj o obrození národa (výbor z díla J. Jungmanna, 1948)Kusáková, L.: Krásná próza raného obrození 1, 2 (2003)Macura, V.: Znamení zrodu (1983, rozšíř. 1995)Realita slova Máchova (sb., 1967) b.Janáčková, J.: Božena Němcová. Příběhy - situace - obrazy (2007)Jirát, V.: Uprostřed století (1948)Macura, V.: Český sen (1998)Tille, V.: Božena Němcová (1911, 9. vyd. 1969) c.Janáčková, J.: Román mezi modernami (1988)Jankovič, M.: Komentář (in J. V. Sládek: Básně I - III, 2005)Krejčí, K.: Jakub Arbes, život a dílo (1946)Kudrnáč, J. (ed.): Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy (2011)  Doporučená literatura:Janáčková, J.: Návraty (k české literatuře od K. J. Erbena po L. Fukse, 2012)Jeřábek, D.: Tradice a osobnosti (1988)Králík, O.: Zabiječi labutí, Nerudovy Povídky malostranské (in OK: Osvobozená slova, 1995)Mocná, D.: Záludný svět Povídek malostranských (2012)Otruba, M. (ed.): Rukopisy královédvorský a zelenohorský. Dnešní stav poznání (1969)Otruba, M., Kačer, M.: Tvůrčí cesta J. K. Tyla (1961)Stich, A.: Od Karla Havlíčka k Františku Halasovi (1996)Tureček, D.: České literární romantično (2012)

Požadavky

Aktivní účast na seminářích Samostatné vystoupení (referát) 

Garant

PhDr. Václav Vaněk, CSc.