Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Toponomastika (ABO100202)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100202 - Toponomastika, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Po absolvování semináři by se měli studenti orientovat především v základní onomastické terminologii a v typologii českých místních jmen.

Sylabus

základní česká toponomastická literatura toponomastická terminologie funkce a specifika vlastních jmen ve srovnání s apelativy, vlastní jména jako druhá vrstva jazyka apelativizace, onymizace a transonymizace gramatické vlastnosti proprií místní jména a dějiny osídlení typy českých místních jmen vliv společenských faktorů na změny zeměpisných jmen "sociální" toponyma exonyma pomístní jména urbanonyma (uliční názvosloví)

Literatura

Hosák, L. - Šrámek, R.: Místní jména na Moravě a ve Slezsku I, II. Praha 1970, 1980.Lutterer, I. - Šrámek, R.: Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Havlíčkův Brod 1997.Profous, A.: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny I-IV. Praha 1954, 1949, 1951, 1957.Svoboda, J. - Šmilauer, V.: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny V. (Dodatky k dílu Antonína Profouse.) Praha 1960.Šmilauer, V.: Úvod do toponomastiky. Praha 1966.Šrámek, R.: Úvod do obecné onomastiky. Brno 1999.Další literatura bude zadávána během semestru přímo k jednotlivým tématům.

Požadavky

Aktivní účast na semináři, vypracování referátu.

Garant

PhDr. Milan Harvalík, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Milan Harvalík, Ph.D.