Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Antroponomastika (ABO100203)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100203 - Antroponomastika, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem semináře je poskytnout studentům základní přehled o vzniku, vývoji a fungování rodných jmen a příjmení v češtině.

Sylabus

přehled českých antroponomastických prací antroponomastická terminologie příčiny vzniku osobních jmen sociologické aspekty fungování osobních jmen etapy vývoje systému rodných jmen v češtině pravidla pro volbu rodných jmen v ČR a v zahraničí rodná jména v češtině co do jejich jazykového původu hypokoristické formy rodných jmen a přezdívky příjmí jako předchůdci příjmení typy českých příjmení (jejich motivace, slovotvorba, jazykový původ) přechylování příjmení a začleňování cizích osobních jmen do češtiny literární onomastika - funkce antroponym v literárních textech, jejich "překládání"

Literatura

Beneš, J.: O českých příjmeních. Praha 1962.Knappová, M.: Jak se bude vaše dítě jmenovat? Praha 2006.Knappová, M.: Rodné jméno v jazyce a společnosti. Praha 1989.Knappová, M.: Naše a cizí příjmení v současné češtině. Liberec 2002.Kopečný, F.: Průvodce našimi jmény. Praha 1991.Moldanová, D.: Naše příjmení. Praha 2004.Pleskalová, J.: Tvoření nejstarších českých osobních jmen. Brno 1998.Svoboda, J.: Staročeská osobní jména a naše příjmení. Praha 1964.Další literatura bude zadávána během semestru přímo k jednotlivým tématům.

Požadavky

Aktivní účast na semináři, vypracování referátu.

Garant

PhDr. Milan Harvalík, Ph.D.