Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Stylistika a analýza textu (ABO100234)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100234 - Stylistika a analýza textu, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem semináře je představení a aplikace pojmoslovného aparátu stylistiky a osvojení metod analýzy stylu na příkladu textů různých typů.

Literatura

Čechová, M. a kol.: Současná stylistika. Praha 2008 (příp. Čechová, M. a kol.: Současná česká stylistika. Praha 2003).Jelínek, M.: Stylistika. In: Příruční mluvnice češtiny. Praha 1995, s. 701-782 (též další vydání).Encyklopedický slovník češtiny. Praha 2002 (vybraná hesla).Mathesius, V.: Řeč a sloh. In: V. M.: Jazyk, kultura a slovesnost. Praha 1982, s. 92-146.Hausenblas, K.: Od tvaru k smyslu textu. Stylistické reflexe a interpretace. Praha 1996 (vybrané stati).Jakobson, R.: Lingvistika a poetika. In Jakobson, R.: Poetická funkce. Praha 1995, s. 74-105.

Požadavky

Aktivní práce v semináři, referát - analýza vybraného textu (souboru textů) nebo analýza odborné studie, znalost základní odborné literatury, písemná práce (případně ústní zkouška nebo test).

Garant

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.