Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Česká literatura 20. století I (do roku 1939) (ABO100280)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100280 - Česká literatura 20. století I (do roku 1939), Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Témata:1.     6. 10. Modernita, modernismus a avantgarda. Problémy pojmu a kontexty české literatury2.     13. 10.  Friedrich Nietzsche a Charles Baudelaire jako paradigmata moderny?3.     20. 10.  Mezi hudbou, výtvarnictvím a poezií4.     27. 10.  T. G. Masaryk a realismus5.     3. 11.    Hledání slova. Psaní jako surogát života.  Symbolismus.6.     10. 11.  Povídky o ničem.  Hledání prózy. Dekadentní a impresionostická próza.7.     17. 11.  Spory o charakter nového. POlemiky generací. Manifest české moderny 8.     24. 11   Tanec, ornament a matematika.  Secese.9.     8. 12.     Tradice a anarchie, Generace postsymbolistů.10. 15. 12.   Před válkou: Polyfoničnost modernity- expresionismus, vitalismus, futurismus, novoklasicismus  11. 5. 1. 2016  Srdečně zvu na speciální posilvestrovskou přednášku: doc.Petra Klusoně, toxikologa, autora knihy Jedová stopa  pod názvem Absint.  

Literatura

ZÁKLADNÍ LITERATURA - ZIMNÍ SEMESTR:Dějiny české literatury IV. Victoria Publishing, Praha 1995.Soubor díla F. X. Šaldy dostupné též na: http://www.ucl.cas.cz/edicee/index.php?expand=/soubory/FXSPAPOUŠEK, Vladimír a kol.:  Dějiny nové moderny (Academia, Praha 2010)PAPOUŠEK, Vladimír a kol.: Dějiny nové moderny 2. Lomy vertikál (Academia, Praha 2014)VLAŠÍN, Štěpán (ed.): Avantgarda známá a neznámá I.-III. (Svoboda, Praha 1970-1972), též in: http://www.ucl.cas.cz/edicee/index.php?expand=/antologie/avantgarda/AVA1-3VOJTĚCH, Daniel (dvo): F. X. Šalda. In: Lexikon české literatury 4/I. Academia, Praha 2008, s. 540‒560. Vybraná doporučená literatura:BEDNAŘÍKOVÁ, Hana: Česká dekadence, Brno 2000. BRABEC, Jiří: Poezie na předělu doby. Praha 1964.BRABEC, Jiří: Šaldova vůle k integraci. Orientace 1967 č. 4, s. 26-30.BRABEC, Jiří: Panství ideologie a moc literatury. Praha 2009.COSENTINO, Annalisa: Vědecký realismus a literatura.Česká teorie, kritika a literární historie v letech 1883-1918, Praha 2012.ČERVENKA, M: Symboly písně mýty. Studie o proměnách českého lyrického slohu na přelomu století (Sova, Březina, Neumann, Gelner, Toman), Praha 1966.FUČÍK, Bedřich:  Čtrnáctero zastavení. Praha 1992.HECZKOVÁ, Libuše: Píšící MInervy. Praha 2009.KALANDRA, Záviš: Religiozita poznání u T. G. M. a F. X. Š. In: Intelektuál a revoluce (Praha 1994.KOSTRBOVÁ, Lucie: Mezi Prahou  a Vídní. Praha 2011.KUBÍČEK, T.; MERHAUT, L.; WIENDL, J. (eds.): "Na téma umění a život" F. X. Šalda 1867-1937-2007. Brno 2007.KUBIŠTA, Bohumil: O duchovní podstatě moderní doby. In B. K.: Korespondence a úvahy. Praha 1960.MÁLEK, Petr: Melancholie moderny, Praha 2009.MERHAUT, L.; URBAN, O. M. (eds.): Moderní revue 1894-1925. Praha 1995.MOKREJŠ, Antonín: Terén náboženské zkušenosti. In: Duchovní svět F. X. Šaldy. Praha 1997.MOURKOVÁ, Jarmila: Od Syntetismu k Bojům o zítřek (z dopisů F. X. Šaldy Růženě Svobodové). In:F. X. Šalda - Dopisy. Literární archiv III/1968 - IV/1969, s. 7-44.PATOČKA, Jan: Šalda mezi včerejškem a dneškem. In: Umění a čas I. Praha 2004.PEŠAT, Zdeněk: Z kapitol české programové kritiky. F. X. Šalda a Jaroslav Vrchlický. Česká literatura 46, 1998, s. 229-235.TEIGE, Karel: F. X. Šalda a devadesátá léta. In: Osvobozování života a poezie. Praha 1994.V BARVÁCH CHOROBNÝCH. (Otto Urban ed.), Praha 2010VOJTĚCH, Daniel: Vášeň a ideál. Na křižovatkách moderny. Praha 2008.VOJVODÍK, Josef: Povrch, skrytost, ambivalence, Praha 2012. WIENDL, Jan: Vizionáři a vyznavači. K otázce sepětí řádu umění a života v české poezii první poloviny 20. století Praha 2007.ZAJATCI HVĚZD A SNŮ (Roman Musil, Aleš Filip eds.): Katolická moderna a její časopis Nový život (1896-1907). Praha 2000  

Garant

prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.

Vyučující

doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.PhDr. Václav Vaněk, CSc.doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.