Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Čtení děl české literatury 19. století (ABO100332)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100332 - Čtení děl české literatury 19. století, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

ČTENÍ Z DĚJIN ČESKÉ LITERATURY 19. STOLETÍ : STOLETÍ V OBRAZECHForma kurzu: přednáška, 2 hodiny týdně, 1 semestrVyučující: PhDr. Václav Vaněk, CSc.Tematické okruhy:1. Romantický čas: evokace minulosti (Rukopisy, Lindova Záře nad pohanstvem, Klicperův Točník)2. Romantický prostor a jeho hierarchizace (Máchovy Obrazy ze života mého)3. Romantický "vnitřní svět": sen, jeho intence a deskripce (Sabinovy Obrazy a květy snů)4. Proč mrtví tančí? (Obrazy smrti v obrozenské veršované epice; Hálkův Alfréd a Vrchlického Satanela)5. Emoce a obraznost: furor a horor devatenáctého století (K. Sabina, J. J. Kolár; Nedokončený obraz A. Staška)6. V pozlaceném rámu: idylický obraz přírody a venkova a jeho relativizace (V. Mrštík: Obrázky, G. Preissová: Obrázky ze Slovácka, J. K. Šlejhar: Zločin); obrazy "české krajiny" 7. Fotografie neboli Ztracený rám: obrazy města a maloměsta - kontrast, ironie, groteska (J. K. Tyl: Pražské obrázky, J. Neruda: Arabesky; F.Herites: Maloměstské obrázky, I. Herrmann: Blednoucí obrázky); k problému miniatury (J. Arbes: Drobnokresby, B. Kaminský: Z Příkopů) 8. Obrazy za rámem obrazu: exotický časoprostor (Obnovené obrazy J. Zeyera)

Literatura

Základní odborná literatura:Abrams, M. H.: Zrcadlo a lampa (2001) Barthes, R.: Světlá komora - poznámky k fotografii (2005) Benjamin, W.: Dílo a jeho zdroj (1979)Fischer, E.: Původ a podstata romantismu (1966) Hrbata, Z.: Romantismus a Čechy (1999)Janáčková, J.: Božena Němcová. Příběhy - situace - obrazy (2007)Janáčková, J.: Román mezi modernami (1988)Jedličková, A.: Zkušenost prostoru (2010) Julius Zeyer. Texty - sny - obrazy (sb., 1998)Macura, V.: Znamení zrodu (1983, 1995)Panofsky, E.: Význam ve výtvarném umění (1981) Realita slova Máchova (sb., 1967)Doporučená literatura:Arbes, J.: Jak pan dr. Matějíček duši lidskou pérem fotografoval (Šotek 1881) Bachelard, G.: Poetika prostoru (2009)Bachelard, G.: Poetika snění (2010) Bachtin, M.: Čas a chronotop v románu (in MB: Román jako dialog, 1980)Gombrich, E. H.: Umění a iluze. Studie o psychologii obrazového znázorňování (1985)Herites, F.: Maloměstské obrázky (výbor, 1959)Herrmann, I.: Blednoucí obrázky (výbor, 1960) Hodrová, D., Hrbata, Z., Vojtková, M. a kol.: Na cestě ke smyslu (2005)Hrbata, Z. a Procházka, M.: Romantismus a romantismy (2005) Macura, V.: Obraz Prahy v české obrozenské literatuře (in Město v české kultuře 19. století, sb., 1983)Marek, J.: Česká moderní kultura (1998)Mrtví tanečníci (antologie české romantické prózy, 2010)Norberg-Schulz, Ch.: Genius loci (1994)Rozkošný hrob (antologie české romantické poezie, 2009)Zeyer, J.: Obnovené obrazy I - III (1894-1898)

Požadavky

Účast na přednáškách (maximálně tři absence)

Garant

PhDr. Václav Vaněk, CSc.