Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Čtení děl české literatury 19. století (ABO100334)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100334 - Čtení děl české literatury 19. století, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Forma kurzu: přednáška, 2 hodiny týdně, 1 semestr Vyučující: PhDr. Václav Vaněk, CSc. Tematické okruhy: 1: Romantický čas minulostivýchozí text k rozboru: Josef Linda: Záře nad pohanstvem /1818/(další doporučená četba: Václav Kliment Klicpera: Točník /1828/, Jan Erazim Vocel: Hlatipisec /1834/) 2: Romantický prostor: skutečnost a senvýchozí text k rozboru: Karel Hynek Mácha: Máj /1836/(další doporučená četba: Karel Hynek Mácha: Obrazy ze života mého /Večer na Bezdězu a Marinka, 1834/, Karel Sabina: Obrazy a květy snů /1835/) 3: Syntéza romantického světavýchozí text k rozboru: Karel Jaromír Erben: Kytice /1853/(další doporučená četba: romantická baladika od Šebestiána Hněvkovského po Jana Bohumila Ceypa z Peclinovce) 4: Stará a nová romantikavýchozí text k rozboru: Jan Neruda: Erotomanie /1864/ a Vampýr /1871/(další doporučená četba: Josef Kajetán Tyl: Pepíček a Pepička /1844/, Jan Neruda: Ty nemáš srdce! /1864/) 5: Obraz za rámem obrazu (romantika po romantice)výchozí text k rozboru: Julius Zeyer: Večer u Idálie /1892/(další doporučená četba: Jaroslav Vrchlický: Rok na jihu /1878/, Julius Zeyer: Sníh ve Florencii /1892/)

Literatura

Odborná literatura:Abrams, M. H.: Zrcadlo a lampa (2001)Benjamin, W.: Dílo a jeho zdroj (1979)Doorman, M.: Romantický řád (2008)Fischer, E.: Původ a podstata romantismu (1966)Hrbata, Z.: Romantismus a Čechy (1999)Macura, V.: Znamení zrodu (1983, 1995)Realita slova Máchova (sb., 1967)  Doporučená literatura:Bachelard, G.: Poetika prostoru (2009)Bachelard, G.: Poetika snění (2010)Bachtin, M.: Čas a chronotop v románu (in MB: Román jako dialog, 1980)Barthes, R.: Světlá komora - poznámky k fotografii (2005)Gombrich, E. H.: Umění a iluze. Studie o psychologii obrazového znázorňování (1985)Hrbata, Z. a Procházka, M.: Romantismus a romantismy (2005)Janáčková, J.: Božena Němcová. Příběhy - situace - obrazy (2007)Jedličková, A.: Zkušenost prostoru (2010)Julius Zeyer. Texty - sny - obrazy (sb., 1998)Macura, V.: Obraz Prahy v české obrozenské literatuře (in Město v české kultuře 19. století, sb., 1983)Marek, J.: Česká moderní kultura (1998)Mrtví tanečníci (antologie české romantické prózy, 2010)Norberg-Schulz, Ch.: Genius loci (1994)Panofsky, E.: Význam ve výtvarném umění (1981)Rozkošný hrob (antologie české romantické poezie, 2009) 

Garant

PhDr. Václav Vaněk, CSc.