Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Čtení děl české literatury 20. století I (ABO100336)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100336 - Čtení děl české literatury 20. století I, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Tematické okruhy: I. Modernismus období fin de siècle Problematika literárního symbolismu Problematika umělecké dekadence Kontext postsymbolistního slovesného umění II. Meziválečná avantgarda Revoluce a literatura Svět konstruktivismu a poetismu Surrealismus III. 30. léta a literatura Etický rozměr literatury Noetický rozměr literatury Syntetický rozměr literatury

Literatura

Základní literatura:Dějiny české literatury IV. (Red. Z. Pešat a E. Strohsová, Praha 1995) Papoušek, V. a kol.: Dějiny nové moderny (Praha 2010) Novák, A. - J. V. Novák: Přehledné dějiny české literatury (např. vyd. Brno 1997) Kol. autorů: Česká literatura od počátků k dnešku (Praha 1998) Lexikon české literatury (Praha1985-2009) Doporučená literatura:Bednaříková, H.: Česká dekadence. Kontext - text - interpretace (Brno 2000) Blažíček, Přemysl: Poezie Karla Tomana (Praha 1995) Brabec, J.: Poezie na předělu doby (Praha 1964). Brabec, Jiří: Panství ideologie a moc literatury (Praha 2009) Červenka, Miroslav: Dějiny českého volného verše (Brno 2001) Červenka, Miroslav: Symboly, písně a mýty (Praha 1966) Červenka, M. - Macura, V. - Med, J. - Pešat, Z.: Slovník básnických knih (Praha 1990) Český surrealismus 1929-1953 (Red. L. Bydžovská a K. Srp. Praha 1996) Jak číst poezii. (Red. J. Opelík. Praha 2. vyd. Praha 1969) Čornej, Petr et al. Česká literatura na předělu století (Jinočany 2001) Heczková, Libuše: Píšící minervy. Vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky (Praha 2009) Chalupecký, Jindřich: Expresionisté (Praha 1992) Janáčková, Jaroslava: Román mezi modernami (Praha 1989) Justl, Vladimír: Holaniana (Praha 2010) Kundera, Ludvík: František Halas (Praha 1998) Lantová, Ludmila: Hledání hodnot. O literární kritice devadesátých let (Praha 1969) Málek, Petr: Melancholie moderny. Alegorie, vypravěč, smrt (Praha 2008) Merhaut, L.: Cesty stylizace. Stylizace, "okraj" a mystifikace v české literatuře přelomu 19. Moderní revue (1894 - 1925). (Eds. Urban, O. M.; Merhaut, L., Praha 1995) Mourková, J. Buřiči a občané. K zápasům o "nové umění" v letech 1900 - 1918 (Praha 1988) Med, Jaroslav: Viktor Dyk (Praha 1988). Na téma umění a život. F. X. Šalda 1867-1937-2007 (eds. Kubíček, T., Merahut, L., Wiendl, J., Brno 2007) Opelík, Jiří: Josef Čapek (Praha 1980) Pešat, Zdeněk: Dialogy s poezií (Praha 1985) Pešat, Zdeněk: Jaroslav Seifert (Praha 1991) Poetika české meziválečné literatury. Problematika žánrů. (Red. D. Hodrová, Praha 1987) Poetismus. (Red. K. Chvatík a Z. Pešat, Praha 1967) Proměny subjektu I-II. (Red. D. Hodrová. Praha 1992-1993) Putna, Martin C.: Česká katolická literatura 1848-1918, 1918-1945 (Praha 1998, 2010) Skupina 42. Antologie. (Red. Z. Pešat a E. Petrová. Praha 2000) Strohsová, E.: Zrození moderny (Praha 1963) Urban, Otto M.: V barvách chorobných. Idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914 (Praha 2006) Vaněk, Václav: Disharmonie. Příroda - společnost - literatura (Praha2009) Víra a výraz. Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století (eds. Kubíček, T.; Wiendl, J., Brno 2005) Vojtěch, Daniel: Vášeň a ideál. Na křižovatkách moderny (Praha 2008) Vojvodík, Josef: Od estetismu k eschatonu. Modely světa a existence v lyrickém díle O. Březiny (Praha 2004) Wiendl, Jan: Vizionáři a vyznavači. K otázce sepětí řádu umění a života v české poezii první poloviny 20. století (Praha 2007)

Požadavky

Požadavky na udělení atestace zkouška: esej nabízející literárněhistorickou interpretaci samostatně vybraného beletristického textu české literatury z období 1890-1938 (nikoli těch textů, jimž se koncentrovaně věnuje přednáška) z hlediska vztahu text-kontext (3 000 slov).

Garant

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.