Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Čtení děl české literatury 20. století II (ABO100337)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100337 - Čtení děl české literatury 20. století II, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Konkretizovaný název kurzu: Čtení české literatury 20. století II: Od textu ke kontextu aneb cesta tam a zase zpátky Forma: Základní přednáška, bakalářské studium, jednosemestrový kurzVyužití uvedené beletristické a odborné literatury:Textům označeným jako primární texty je věnována detailní interpretační pozornost. Pro porozumění přednášce je bezpodmínečně nutné, aby posluchači měli tyto texty načtené. Tyto texty se zároveň nesmějí stát tématem zkouškových (nikoli kolokviálních) prací; v nich mohou fungovat pouze jako texty, k nimž se kontextově odkazuje.Texty uvedené jakožto sekundární jsou do přednášky zahrnuty formou dílčího odkazování pro potřeby vytváření širších kontextových sítí. Jejich znalost je pro posluchače užitečná, není však podmínkou porozumění výkladu.Odborné texty označené jako "vzorové" interpretace nabízejí (tu více, tu méně ucelené) interpretace konkrétních beletristických textů, jež mohou sloužit nejen pro porozumění vykládané tematice, ale také jako ilustrující podnět, jak je možné text daného období (poetiky, tematiky) interpretovat. Pro napsání atestační práce je navýsost užitečné si pár takových textů přečíst a nespoléhat se na to, že schopnost interpretac je vrozeným talentem, kterým každý z nás disponuje. Zdůrazňuji, že esej předkládaná k atestaci nemá (nesmí!) být čtenářským deníčkem jakožto žánrem, jenž je vyžadován na některých středních školách. Tematické okruhy: I. Způsoby četby literatury tematizující okupaci (a vydávané buď ještě v průběhu okupace, anebo v období 1945-48) Primární text: Hrubín, František: Jobova nocSekundární texty:Halas, František: Naše paní Božena Němcová Orten, Jiří: Ohnice a Elegie Kolář, Jiří: Ódy a variace "Vzorové" interpretace: Červenka, Miroslav: Naše paní Božena Němcová - František Halas. In: Červenka, Miroslav; Macura, Vladimír; Med, Jaroslav; Pešat, Zdeněk: Slovník básnických knih. Díla české poezie od obrození do roku 1945. Praha: Československý spisovatel, 1990. Dostupné na http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/prirucky/obsah/SBK/54.pdf Med, Jaroslav: Ohnice - Jiří Orten. In: Červenka, Miroslav; Macura, Vladimír; Med, Jaroslav; Pešat, Zdeněk: Slovník básnických knih. Díla české poezie od obrození do roku 1945. Praha: Československý spisovatel, 1990. Dostupné na http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/prirucky/obsah/SBK/63.pdf Černý, Václav: Jiří Orten. In: Černý, Václav: První a Druhý sešit o existencialismu. Praha: Mladá fronta, 1992 (dostupné v Elektronické knihovně na webu ÚČLK) Červenka, Miroslav: První čtyři sbírky Jiřího Koláře. In: Styl a význam: Studie o básnících. Praha: Československý spisovatel, 1991 (dostupné v Elektronické knihovně na webu ÚČLK). II. Co válečná zkušenost znamená? Prozaické snahy o konceptualizaci válečné zkušenosti a vyvozování ideových závěrů ohledně dalšího společenského směřování Primární texty: Drda, Jan: Němá barikáda Hostovský, Egon: Úkryt Weil, Jiří: Život s hvězdouSekundární texty:Mucha, Jiří: Spálená setbaPtáčník, Karel: Ročník jedenadvacetHolan, Vladimír: Rudoarmejci Kainar, Josef: Osudy Halas, František: A co? Zahradníček, Jan: La Saletta "Vzorové" interpretace: Holý, Jiří: Vyšší princip a vyšší princip po deseti letech (Drda). In: Možnosti interpretace: Česká, polská a slovenská literatura 20. století. Olomouc: Periplun, 2002 (dostupné v Elektronické knihovně na webu ÚČLK) Holý, Jiří: Roubíček versus Dějiny (Weil). In: Možnosti interpretace: Česká, polská a slovenská literatura 20. století. Olomouc: Periplun, 2002 (dostupné v Elektronické knihovně na webu ÚČLK) Holý, Jiří: Na pospas doufání (Halas). In: Možnosti interpretace: Česká, polská a slovenská literatura 20. století. Olomouc: Periplun, 2002 (dostupné v Elektronické knihovně na webu ÚČLK) Heftrich, Urs: Weilův Život s hvězdou a evropská literární tradice. In: Vojtěch, Daniel, ed.: Česká literatura na konci tisíciletí II. Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2001. Dostupné na: http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/kongres/CLKT2/7.pdf Opelík, Jiří: Kainar. In: Opelík, Jiří, ed.: Jak číst poezii. 2. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1969. Dostupné na http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/1969/JCP/7.pdf Blažíček, Přemysl: Skupina 42 - nové směšřování poezie. In: Kritika a interpretace. Praha: Triáda, 2002 (dostupné v Elektronické knihovně na webu ÚČLK) Med, Jaroslav: Zahraníčkova La Saletta. In: Rok 1947. Česká literatura, kultura a společnost v období 1945-1948. Praha: ÚČL AV ČR, 1998. Dostupné na: http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/1998/rok/31.pdf Blažíček, Přemysl: Rudoarmejci. In: Sebeuvědomění poezie: Nad básněmi V. Holana. Praha: ÚČSL, 1991 (dostupné v Elektronické knihovně na webu ÚČLK) III. Koncept literatury socialistického realismu a koncepty opoziční Primární texty: Brousek, Antonín, ed.: Podivuhodní kouzelníci. Zpěv pátý, Zpěv devátý a Zpěv jedenáctý Sekundární texty:Káňa, Vašek: Parta brusiče KarhanaBondy, Egon: Totální realismus. In: Básnické dílo 2. Praha: Pražská imaginace, 1992. "Vzorové" interpretace: Królak, Joanna: Performativní aspekty stalinské kultury v Československu. In: Ideologie a imaginace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2006. Dostupné na: http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/2005/iai/krolak.pdf Macura, Vladimír: Obraz vůdce. In: Šťastný věk (Symboly, emblémy a mýty 1948-89) Praha: Pražská imaginace, 1992 (dostupné v Elektronické knihovně na webu ÚČLK) Macura, Vladimír: Smrt vůdce. In: Šťastný věk (Symboly, emblémy a mýty 1948-89) Praha: Pražská imaginace, 1992 (dostupné v Elektronické knihovně na webu ÚČLK) Blažíček, Přemysl: Básníci avantgardy v poúnorových letech. In: Kritika a interpretace. Praha: Triáda, 2002 (dostupné v Elektronické knihovně na webu ÚČLK) Blažíček, Přemysl: Poezie 1948-1958 jako výraz oficiálníideologie. In: Kritika a interpretace. Praha: Triáda, 2002 (dostupné v Elektronické knihovně na webu ÚČLK) Zandová, Gertraude: Totální realismus a trapná poezie. Česká neoficiální literatura 1948-1953. Brno: Host, 2002 IV. Člověk a/versus dějiny jako základní téma české literatury 60. (a částečně i 70.) let Primární texty: Kundera, Milan: Žert Vaculík, Ludvík: SekyraSekundární texty:Kundera, Milan: Směšné lásky Havel, Václav: Zahradní slavnostTopol, Josef: Konec masopustuSkácel, Jan: Smuténka Hrabě, Václav: Blues pro bláznuivou holku "Vzorové" interpretace: Ibler, Reinhard: Na hranicích románu: Kunderovy Směšné lásky. In: Vojtěch, Daniel, ed.: Česká literatura na konci tisíciletí II. Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2001. Dostupné na: http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/kongres/CLKT2/14.pdf Holý, Jiří: Šachový hráč Hugo (Havel). In: Možnosti interpretace: Česká, polská a slovenská literatura 20. století. Olomouc: Periplun, 2002 (dostupné v Elektronické knihovně na webu ÚČLK) Chvatík, Květoslav: Romány Milana Kundery a krize lidsklé existence pozdní doby. In: Melancholie a vzdor. Praha: Česloslovenský spisovatel, 1992 (dostupné v Elektronické knihovně na webu ÚČLK) Kubíček, Tomáš: Struktura vyprávění v románu Žert. In: Vyprávět příběh: Naratologické kapitoly k románům Milana Kundery. Brno: Host, 2001 (dostupné v Elektronické knihovně na webu ÚČLK) Suchomel, Milan? Čas románu. In: Literatura z času krize: Šest pohledů na českou prózu 1958-1967. Brno: Atlantis, 1992 (dostupné v Elektronické knihovně na webu ÚČLK) Kožmín, Zdeněk: Jan Skácel. In: Interpretace básní. Brno: Masarykova univerzita, 1997. (dostupné v Elektronické knihovně na webu ÚČLKK) V. Paradigma oficiální normalizační kultury Primární texty: Procházka, Jiří: Hrdelní pře (a TV seriál 30 případů majora Zemana, díly Klauni, Štvanice, Studna a Mimikry)Sekundární texty:Pludek, Alexej: Vabank "Vzorové" interpretace: Brabec, Jiří: Otazníky nad literární historií sedmdesátých a osmdesátých let. In: Matonoha, Jan, ed.: Život je jinde...? Česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2002. Dostupné na: http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/2002/ZJJ/2.pdf Činátlová, Blanka; Činátl, Kamil: Zeman - Rudý gentleman. In: Bílek, Petr A., ed.: James Bond a major Zeman: Ideologizující vzorce vyprávění. Příbram: Pistorius a Olšanská, 2007 (dostupné v Elektronické knihovně na webu ÚČLK) VI. Vnitřní a vnější perspektiva obrazu života jedince v rámci společnosti státního socialismu Primární texty: Hrabal, Bohumil: Příliš hlučná samota Kundera, Milan: Nesnesitelná lehkost bytíSekundární texty:Havel, Václav: Audience Vaculík, Ludvík: Český snář "Vzorové" interpretace: Karfík, Vladimír: Deník jako román. In: Literatura je čitelná. Olomouc. Periplum dostupné v Elektronické knihovně na webu ÚČLLV) Chvatík, Květoslav: Český snář Ludvíka Vaculíka. In: Melancholie a vzdor. Praha: Česloslovenský spisovatel, 1992 (dostupné v Elektronické knihovně na webu ÚČLK) Kubíček, Tomáš: Strategie skrývání a Zrcadlový příběh. In: Vyprávět příběh: Naratologické kapitoly k románům Milana Kundery. Brno: Host, 2001 (dostupné v Elektronické knihovně na webu ÚČLK) VII. Česká literatura po roce 1989: Proměna role i způsobů fungování literatury Primární texty: Viewegh, Michal: Báječná léta pod psaSekundární texty: Topol, Jáchym: Sestra a AndělHakl, Emil: Skutečná událostKahuda, Václav: Vítr, tma, přítomnost "Vzorové" interpretace: Catalano, Alessandro: Některé sondy do české prózy devadesátých let aneb pokus o pohled zvenčí. In: Vojtěch, Daniel, ed.: Česká literatura na konci tisíciletí II. Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2001. Dostupné na: http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/kongres/CLKT2/35.pdf Zandová, Gertraude: "Výbuch času" 1989. Jáchym Topol a staronový svět jeho románu Sestra. In: Vojtěch, Daniel, ed.: Česká literatura na konci tisíciletí II. Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2001. Dostupné na: http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/kongres/CLKT2/37.pdf

Literatura

Základní literatura: LEHÁR, Jan; STICH, Alexandr; JANÁČKOVÁ, Jaroslava; HOLÝ, Jiří: Česká literatura od počátků k dnešku. 2., doplněné vyd., Praha: NLN, 2002 (partie od r. 1939 dále).JANOUŠEK, Pavel a kol.: Přehledné dějiny české literatury 1945-1989. Praha: Academia, 2012.HRUŠKA, Petr; MACHALA, Lubomír; VODIČKA, Libor; ZIZLER, Jiří, eds.: V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Praha: Academia, 2008.Fialová, Alena, ed.: V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Praha: Academia, 2014. PŘIBÁŇ, Michal, ed.: Z dějin českého myšlení o literatuře I (1945-1948) http://www.ucl.cas.cz/edicee/?expand=/antologie/zdejin/1 PŘIBÁŇ, Michal, ed.: Z dějin českého myšlení o literatuře II (1948-1958) http://www.ucl.cas.cz/edicee/?expand=/antologie/zdejin/2 PŘIBÁŇ, Michal, ed.: Z dějin českého myšlení o literatuře III (1958-1969) http://www.ucl.cas.cz/edicee/?expand=/antologie/zdejin/3 PŘIBÁŇ, Michal, ed.: Z dějin českého myšlení o literatuře IV (1970-1989) http://www.ucl.cas.cz/edicee/?expand=/antologie/zdejin/4 Doporučená literatura: JANOUŠEK, Pavel a kol.: Dějiny české literatury 1945-1989. Sv. I: 1945-1948. Praha: Academia, 2007. JANOUŠEK, Pavel a kol.: Dějiny české literatury 1945-1989. Sv. II: 1948-1958. Praha: Academia, 2007. JANOUŠEK, Pavel a kol.: Dějiny české literatury 1945-1989. Sv. III: 1958-1969. Praha: Academia, 2008. JANOUŠEK, Pavel a kol.: Dějiny české literatury 1945-1989. Sv. IV: 1969-1989. Praha: Academia, 2008. BÍLEK, Petr A., ed.: James Bond a major Zeman: Ideologizující vzorce vyprávění. Příbram: Pistorius & Olšanská 2007.BLAŽÍČEK, Přemysl; BRABEC, Jiří; BURIÁNEK, František et al.: Dějiny české literatury IV. Praha: Victoria Publishing, 1995. http://www.ucl.cas.cz/edicee/dejiny/dejiny-ceske-literatury/129-dejiny-ceske-literatury-4 ČERVENKA, Miroslav; MACURA, Vladimír; MED, Jaroslav; PEŠAT, Zdeněk: Slovník básnických knih: Díla české poezie od roku 1945. Praha: Československý spisovatel, 1990: http://www.ucl.cas.cz/edicee/prirucky/slovnikove/140-slovnik-basnickych-knihČERVENKA, Miroslav: Styl a význam. Praha: Československý spisovatel, 1991. DOKOUPIL, Bohuslav; ZELINSKÝ, Miroslav a kol.: Slovník české prózy 1945 - 1994. Ostrava: Sfinga, 1994. FIALOVÁ, Alena: Poučeni z krizového vývoje. Poválečná česká společnost v reflexi normalizační prózy. Praha: Academia, 2014.DENEMARKOVÁ, Radka, ed.: Zlatá šedesátá: Česká literatura, kultura a společnost v letech tání, kolotání a ...zklamání. Praha: ÚČL AV ČR, 2000. http://www.ucl.cas.cz/edicee/sborniky/konferencni/19-zlata-sedesataHOLÝ, Jiří, ed.: Český Parnas. Literatura 1970 - 1990. Interpretace vybraných děl 60 autorů. Praha: Galaxie, 1993.Jak reflektujeme českou literaturu vzniklou v zahraničí. Praha: Obec spisovatelů 2000. http://www.ucl.cas.cz/edicee/sborniky/konferencni/17-jak-reflektujeme-ceskou-literaturu-vzniklou-v-zahranici JANOUŠEK, Pavel a kol: Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Sv. I-II. Praha: Brána, ÚČL AV ČR,1995-1998. GROSSMAN, Jan: Analýzy. Praha: Československý spisovatel, 1991. JUST, Vladimír: Divadlo v totalitním systému: Příběh českého divadla (1945-1989) nejen v datech a souvislostech. Praha: Academia, 2010. KOSKOVÁ, Helena: Hledání ztracené generace. 2. dopl. vyd., Praha: H&H, 1996. KOŽMÍN, Zdeněk: Interpretace básní. Brno: Masarykova univerzita, 1997. KOŽMÍN, Z.: Umění básně: Skácel, Mikulášek, Kundera. Brno: K22a, 1990. KOŽMÍN, Z. - TRÁVNÍČEK, J.: Na tvrdém loži z psího vína: Česká poezie od 40. let do současnosti. Brno: Books, 1998. LOPATKA, Jan: Předpoklady tvorby. Praha: Československý spisovatel, 1991. MACURA, Vladimír: Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře). Praha: Academia, 2008.MATONOHA, Jan, ed.: Život je jinde? Česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století. Praha: ÚČL AV ČR, 2002. http://www.ucl.cas.cz/edicee/sborniky/konferencni/14-zivot-je-jindeObraz dějin v umění 20. století. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. http://www.ucl.cas.cz/edicee/sborniky/konferencni/4-obraz-dejin-v-umeni-20-stoletiOmyla a objevy v umění 20. století. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. http://www.ucl.cas.cz/edicee/sborniky/konferencni/3-omyly-a-objevy-v-umeni-20-stoleti OPELÍK, Jiří, ed.: Jak číst poezii. 2. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1969. http://www.ucl.cas.cz/edicee/sborniky/konferencni/39-jak-cist-poeziiPopulární literatura v české a slovenské kultuře po roce 1945. Praha - Opava: ÚČL AV ČR - Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity 1998. http://www.ucl.cas.cz/edicee/sborniky/konferencni/22-popularni-literatura-v-ceske-a-slovenske-kulture-po-roce-1945PROKUPEK, Tomáš; KOŘÍNEK, Pavel; FORET, Martin; JAREŠ, Michal: Dějiny československého komiksu 20. století. Praha: Akropolis, 2014.PŘIBÁŇ, Michal a kol.: Česká literární nakladatelství 1949-1989. Praha: Academia, 2014.RICHTEROVÁ, Sylvie: Slova a ticho. Praha: Československý spisovatel: Arkýř, 1991.Rok 1947: Česká literatura, kultura a společnost v období 1945-1948. Praha: ÚČL AV ČR, 1998. http://www.ucl.cas.cz/edicee/sborniky/konferencni/21-rok-1947 SUCHOMEL, Milan: Literatura z času krize. Brno: Atlantis, 1992.ŠÁMAL, Petr: Soustružníci lidských duší. Lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století (s edicí seznamů zakázaných knih). Praha: Academia, 2009.ŠÁMAL, Petr, ed. Literatura socialistického realismu. Praha: ÚČL AV ČR, 2009: http://www.ucl.cas.cz/edicee/sborniky/konferencni/2-literatura-socialistickeho-realismu TÁBORSKÁ, Jiřina; ZEMAN, Milan, eds.: Česká literatura 1945-1970. Interpretace vybraných děl. Praha: SPN, 1992. TRÁVNÍČEK, Jiří: Poezie poslední možnosti. Praha: Torst, 1996. VOHRYZEK, Jiří: Literární kritiky. Praha: Torst, 1995.WIENDL, Jan, ed.: Normy normalizace. Praha - Opava: ÚČL AV ČR - Slezská univerzita, 1996. http://www.ucl.cas.cz/edicee/sborniky/konferencni/26-normy-normalizace ZACH, Aleš: Kniha a český exil 1949 - 1990. Praha: Torst, 1995. On-line zdroje: Slovník české literatury po roce 1945: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/Slovník českých nakladatelství 1849-1949: http://www.slovnik-nakladatelstvi.cz/Databáze literárních cen: http://www.ucl.cas.cz/ceny/  

Požadavky

Adekvátní obeznámenost se způsoby literárněhistorického výkladu, jak je nabízí odborná literatura uvedená v rámci sylabu. Požadavky na udělení atestace kolokvium: krátká esej nabízející literárněhistorickou interpretaci vybraného beletristického textu (případně motivu či jiného dílčího prvku, vyskytujícího se v několika textech) české literatury z období 1939-2015, která bude literárněhistoricky interpretovat daný text, ale zároveň nárysovitě zohlední i jeho vztah k dobového kontextu (1 200 slov). Požadavky na udělení atestace zkouška: esej nabízející literárněhistorickou interpretaci samostatně vybraného beletristického textu (případně motivu či jiného dílčího prvku, vyskytujícího se v několika textech) české literatury z období 1939-2015 (ale nikoli těch textů, jimž se koncentrovaně - výkladem alespoň v rozsahu 30 minut - věnuje přednáška), která bude literárněhistoricky interpretovat daný text, ale zároveň ucelěně zohlední i jeho vztah k dobového kontextu (3 000 slov).Předměty Čtení děl české literatury (starší české literatury, 19. století, 20. století I a 20. století II) jsou jednoznačně koncipovány jako úvodové předměty, jež mají nabídnout elementární nástroje a výchozí vhled do dané problematiky. Jsou míněny pro studenty I. ročníku bakalářského studia (jen při časové kolizi se připouští i alternativa absolvovat některý z daných předmětů ve II. ročníku). Vzhledem k jejich funkci v rámci počátku studia je také nutné získat z nich atestaci (Zk či Kv) v I., maximálně ve II. ročníku studia. Vyučující si vyhrazují právo odmítnout atestování prací, které student předloží až ve III. ročníku studia.Požadavky na písemné práce1) V záhlaví či na samém začátku textu bude uvedeno:Jméno a příjmení, obor a ročník studiaPředmět, v jehož rámci je atestační práce odevzdávána, a jeho kód (s uvedením školního roku, v němž si student předmět zapsal, pokud se liší od aktuálního školního roku)Typ atestace, kterou chcete danou prací získat (tj. Zk, Z či Kv)Rozsah práce vyjádřený počtem slov.2) Součástí myšlenkového výkonu je i volba názvu práce (titul, podtitul). Tento název se musí lišit od názvu díla, jemuž je práce věnována. Práce nazvané stylem "Bohumil Hrabal: Příliš hlučná samota" budu na základě nedodržení tohoto požadavku vracet.3) Tvrzení, která vytvářejí argumentační kostru práce, budou vesměs podložena odkazy na zdroje, z nichž je dané tvrzení přejímáno. Tento požadavek se netýká všeobecně sdílených soudů (výrok typu "Jaroslav Seifert psal poezii" není třeba podkládat odkazem, protože v rámci odborné komunity má stejnou hodnotu jako např. výrok "Slunce vychází ráno"), ale týká se všech specifikujících interpretačních tvrzení a generalizujících výroků, jež zjevně nepocházejí z výzkumu pisatele této práce a přitom mají charakter "objevu" či hypotézy. Když tedy např. píšeme: "Kritika jeho román přijala negativně", je třeba doložit buď výčtovým odkazem na konkrétní recenze, v nichž lze takové negativní přijetí najít, anebo odkazem na autoritativní zdroj, který toto tvrdí. Obecně řečeno: To, co nepochází z vaší vlastní hlavy, musí být vyjádřeno tak, aby bylo z textu zřejmé, odkud to pochází.4) Součástí práce je i soupis primární a sekundární literatury v provedení dle citační normy ČSN ISO 690 z roku 2011 (příklad knižní publikace: Jméno tvůrce. Název. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování.) ISBN není třeba uvádět.5) Text bude končit prohlášením:  "Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval/a samostatně, že jsem řádně citoval/a všechny použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita k získání atestace v rámci jiného předmětu."

Garant

prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.

Vyučující

prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.