Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Česká undergroundová literatura (ABO100484)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100484 - Česká undergroundová literatura, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Edice textů doporučených k analýze (orientační, nikoli striktně závazný soupis): Egon Bondy: Totální realismus, Velká kniha, Zbytky eposu, Trapná poesie: kontext postsurrealistické literatury Egon Bondy: Pražský život a Bohumil Hrabal: Bambino di Praga; Bohumil Hrabal: Co je poesie? Ivo Vodseďálek: Kvetoucí Ukrajina, Trapná poesie Jana Krejcarová: rané texty ve srovnání s texty Bondyho a Zbyňka Havlíčka, in Létavice touhy, Praha 2011 Vladimír Boudník: texty z počátku 50. let ve srovnání s Bondyho totálním realismem a s ranými Hrabalovými texty (Krásná Poldi aj.) Egon Bondy: Kádrový dotazník jako typ české verze beatnické poesie Milan Knížák: Texty pro skupinu Aktual v dobových souvislostech Egon Bondy: Deník dívky která hledá Egona Bondyho; Zápisky z počátku let sedmdesátých Milan Koch: beatnické poémy z přelomu 60. a 70. let Poetika tzv. Křižovnické školy čistého humoru vez vtipu I. M. Jirous: Zpráva o třetím českém hudebním obrození - typ a charakteristika textu Pavel Zajíček: rané texty pro DG 307 Egon Bondy: Invalidní sourozenci jako typ prózy, případně kontext Bondyho próz ze 70. let Svatopluk Karásek: písňové texty Charlie Soukup: písňové texty Věra Jirousová, Naďa Plíšková a další básnířky českého undergroundu Fanda Pánek: rané texty, linie insitní, naivistické poesie undergroundu Vratislav Brabenec: Sebedudy a další texty; experimentální, lingvistická poesie undergroundu (Andrej Stankovič, Eugen Brikcius aj.) Biblické a klímovské parafráze ve zhudebnění Plastic People Jáchym Topol: jeho rané texty a časopis Revolver Revue Vít Kremlička: jeho rané texty a časopis Revolver Revue Petr Placák: rané básnické sbírky a próza Medorek J. H. Krchovský jako typ undergroundového básníka Josef Vondruška: jeho memoáry Chlastej a modli se! v souvislostech dalších  undergroundových memoárů (Jirousův Pravdivý příběh Plastic People, Rösslerův Obraz doby aj.) 

Literatura

Literatura (základní příručky, kde též další bibliografie): Gertraude Zandová: Totální realismus a trapná poezie. Česká neoficiální literatura 1948-1953 (Host, Brno 2002) Martin Pilař: Underground (Host, Brno 1999) Oskar Mainx: Poezie jako mýtus, svědectví a hra. Kapitoly z básnické poetiky Egona Bondyho (Protimluv, Ostrava 2007) hesla o jednotlivých autorech v internetovém Slovníku české literatury po r. 1945 http://www.slovnikceskeliteratury.cz/ Martin Machovec (ed.): Pohledy zevnitř.Česká undergroundová kultura ve svědectvích, dokumentech a interpretacích (Pistorius & Olšanská, Praha 2008) "Hnědá kniha" o procesech s českým undergroundem [části zabývající se undergroundovou literaturou - Jirous: Zpráva o třetím českém hudebním obrození, Lopatka, Blažíček, Červenka aj.] (ÚSTR, Praha 2012) Jonathan Bolton: Worlds of Dissent. Charter 77, The Plastic People of the Universe, and Czech Culture under Communism (Harvard University Press, Cambridge, Mass. 2012) Alessandro Catalano: Rudá záře nad literaturou. Česká literatura mezi socialismem a undergroundem (1945-1959) (Host, Brno 2008) kapitoly "Společenství a poetika undergroundu"  a  "Próza undergroundu, okruh Revolver Revue" in  Dějiny české literatury 1945-1989, IV (Academia, Praha 2008) kapitola "Básnická ghetta padesátých let" in Dějiny české literatury 1945-1989, II (Academia, Praha 2007) Václav Černý: "Nad verši Věry Jirousové a o kulturním stanovisku našeho undergroundu", in Tvorba a osobnost I. (Odeon, Praha 1992) The Plastic People of the Universe: Texty (ed. Jaroslav Riedel) (Maťa, Praha 2001)

Garant

PhDr. Martin Machovec

Vyučující

PhDr. Martin Machovec