Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Teorie textu a stylistika (ABO100518)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100518 - Teorie textu a stylistika, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Seznámit studenty s lingvistickými poznatky o textu, stylu a komunikaci.

Sylabus

Kurs poskytuje vhled do problematiky textu, stylu - a komunikace, v jejímž rámci jsou text a styl nahlíženy. Charakteristika textu a stylu se odvíjí od výkladů o sociální komunikaci (a jejích různých modelech konstruovaných různými vědními disciplínami). Probrány jsou komponenty komunikace, zvl. komunikující subjekty, kód a text. Text je vyložen z hlediska strukturního i funkčního, ve vztahu k produkčním a recepčním procesům, k porozumění a ke smyslu; zvl. pozornost se přitom věnuje odlišení textu a ne-textu (a konstitutivním rysům textu). S textem a (jeho) smyslem je usouvztažněn styl (vztah text - styl - smysl); probrány jsou funkce stylu v textu.

Literatura

Hoffmannová, J. Stylistika a .... Současná situace stylistiky. Praha: Trizonia, 1997.Jelínek, M. Stylistika. Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1995, s. 701-782.Chloupek, J. ; Krčmová, M.; Minářová, E. Stylistické minimum. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1987.Nekula, M. Text. Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1995, s. 652-699.Salzmann, Z. Jazyk, kultura a společnost. Úvod do lingvistické antropologie. Praha: Nakladatelství AV ČR, 1997, zvl. s. 93-107, 125-139, 173-185.

Požadavky

Důkladná znalost odpřednášené látky a literatury předepsané v sylabu. ZK je písemná (minimální úspěšnost 65 %).

Garant

prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.