Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Práce s empirickými daty (ABO100520)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100520 - Práce s empirickými daty, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Studenti si osvojí základní metody lingvistické práce. Po absolvování předmětu budou schopni realizovat solidní lingvistický výzkum.

Sylabus

Kurz bude založen na představování základních aspektů empirického lingvistického výzkumu jak formou přednášek, tak formou menších aktivit. Součástí kurzu bude procvičování získaných poznatků. Možnost realizace společného výzkumu (nebo určitých kroků výzkumu) na domluvené téma.Předmět pokrývá následující oblasti:1. Základní pojmy empirického výzkumu.2. Postup výzkumu, stavba vzorku.3. Techniky sběru dat.4. Kódování, vyhodnocování dat - základy statistiky.5. Sociolingvistické metody, psycholingvistické metody.

Literatura

Základní literaturaDISMAN, M. (2002): Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum.DÖRNIEY, Z. (2010): Questionnaires in Second Language Research: Construction, Administration, and Processing. New York, NY - Abingdon: Routledge.EYSENCK, M. - KEANE, M. (2008): Kognitivní psychologie. Praha: Academia.HOLMES, J. - HAZEN, K. (2013): Research methods in sociolinguistics. Oxford: Wiley Blackwell.CHROMÝ, J. (2014): Práce s empirickými daty. Praha: Karolinum.LITOSSELITI, L. (2010): Research methods in linguistics. London: Continuum.MILROYOVÁ, L. - GORDON, M. (2012): Sociolingvistika: Metody a intepretace. Praha: Karolinum. PEER, W. van - HAKEMULDER, F. - ZYNGIER, S. (2012): Scientific methods for the humanities. Amsterdam - Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.RASINGER, S. (2008): Quantitative research in linguistics: An Introduction. London: Continuum.VOLÍN, J. (2007): Statistické metody ve fonetickém výzkumu. Praha: Epocha.  

Požadavky

Celkem alespoň 75 bodů ze dvou testů v průběhu semestru (max. 100 bodů). Podíl na společném výzkumu. Účast v experimentu v Laboratoři behaviorálních a lingvistických studií (LABELS).

Garant

Mgr. Jan Chromý, Ph.D.Mgr. Adam Kříž

Vyučující

Mgr. Jan Chromý, Ph.D.Mgr. Adam Kříž