Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Kapitoly z gramatiky češtiny (ABO100522)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100522 - Kapitoly z gramatiky češtiny, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem semináře je prohloubení teoretických znalostí o vybraných tématech a schopnosti kritického čtení odborného textu a také rozvíjení schopnosti analyzovat vybraný jazykový materiál.

Sylabus

Seminář bude věnován vybraným gramatickým kategoriím jmen a sloves (zejména pádu, způsobu a času, popř. vidu), případně dalším jevům, např. valenci. Konkrétní obsah semináře bude přizpůsoben zájmu zúčastněných.

Literatura

Základní literaturou jsou vybrané části mluvnic a příruček:Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha 2013.Encyklopedický slovník češtiny. Praha 2002.Mluvnice současné češtiny 1. Praha 2013.Mluvnice současné češtiny 2. Praha 2015.Mluvnice češtiny 2. Praha 1986.Příruční mluvnice češtiny. PrahaŠmilauer, V.: Nauka o českém jazyku. Praha 1971. (nebo jiné vyd.)Štícha, F. (ed.): Kapitoly z české gramatiky. Praha 2011.Haspelmath, M. - Sims, A. D.: O čem je morfologie. Praha 2015.Další literatura bude zadávána průběžně podle zájmu zúčastněných.

Požadavky

Aktivní účast na semináři; vedení diskuse k vybranému odbornému textu; analýza zvoleného dílčího tématu, její prezentace v semináři a následné zpracování do krátké písemné práce (cca 10 stran).

Garant

doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.

Vyučující

doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.