Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Praktická rétorika (ABO100523)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100523 - Praktická rétorika, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Témata:1. Teorie komunikace (komunikační modely, proces rozumění, speciální případy)Literatura: Linguistics: an introduction to language and communication [online]. 6th ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2010 [cit. 2013-02-03]. Dostupné z: .2. Mluvená čeština - teorie a praxe, konverzace, jak mluvíme vs. jak píšemeLiteratura: Müllerová, Olga, Schneiderová, Eva a Hoffmannová, Jana. Mluvená čeština v autentických textech. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1992. 236 s. ISBN 80-85467-96-8. Hoffmannová, Jana, Müllerová, Olga a Zeman, Jiří. Konverzace v češtině při rodinných a přátelských návštěvách. 1. vyd. Praha: Trizonia, 1999. 256 s. Jazykové příručky. ISBN 80-85573-71-7.3. Stylistika & rétorikaLiteratura: Hrbáček, J.: Poznámky k funkčním stylům prostě sdělovacímu, hovorovému a konverzačnímu. Slavica Pragensia 26, 1987, 111-114. Chloupek, J.: Komunikační aspekty funkčních stylů. In: Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie. 1. diel, PF Banská Bystrica 1991, 61-69. Klapetek, Milan. Komunikace, argumentace, rétorika. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 247 s. ISBN 978-80-247-2652-6. Špačková, Alena. Moderní rétorika: jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. 3., dopl. vyd. Praha: Grada, ©2009. 141 s. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-2965-7.4. Neverbální komunikaceLiteratura: Čmejrková, Světla a Hoffmannová, Jana. Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí. Vyd. 1. Praha: Academia, 2011. 491 s. Lingvistika; 2. ISBN 978-80-200-1970-7. Goffman, Erving. Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1999. 247 s. ISBN 80-902482-4-1. Špačková, Alena. Moderní rétorika: jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. 3., dopl. vyd. Praha: Grada, ©2009. 141 s. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-2965-7. Cole, Jonathan David. About face. Cambridge, Mass.: MIT Press, ©1998. xii, 223 s., [8] s. obr. příl. A Bradford book. ISBN 0-262-03246-5. Tinková, Eva. Rétorika, aneb, Řeč jako nástroj: praktický průvodce řečí těla a verbální komunikací. Vyd. 1. [Kralice na Hané]: Computer Media, 2010. 136 s. ISBN 978-80-7402-074-2. Vybíral, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 263 s. ISBN 80-7178-291-2 5. Osobnost mluvčíhoLiteratura: Barrett, James a Williams, Geoff. Otestujte si své schopnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 1995. 178 s. ISBN 80-85623-47-1. Cole, Jonathan David. About face. Cambridge, Mass.: MIT Press, ©1998. xii, 223 s., [8] s. obr. příl. A Bradford book. ISBN 0-262-03246-5. Špačková, Alena. Moderní rétorika: jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. 3., dopl. vyd. Praha: Grada, ©2009. 141 s. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-2965-7 6. Jazyk na trhu (reklama, marketing, PR, pracovní pohovor, jazykový management, jazyková manipulace)Literatura: Matějka, Marek a Vidlař, Pavel. Vše o přijímacím pohovoru: jak poznat druhou stranu. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 193 s. Poradce. ISBN 80-247-0215-0. Barrett, James a Williams, Geoff. Otestujte si své schopnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 1995. 178 s. ISBN 80-85623-47-1.7. Úspěšná prezentace (tvorba prezentací, vystupujeme před publikem)Literatura: Kosslyn, Stephen Michael. Clear and to the point: 8 psychological principles for compelling PowerPoint presentations [online]. Oxford: Oxford University Press, 2007 [cit. 2015-01-16]. Dostupné z: .Budai, David, Broža, Petr a Polzer, Jan. Bible Microsoft Office 2010: [průvodce pro každého]. Brno: Extra Publishing, ©2010. v, 334 s. ISBN 978-80-7413-118-9.

Požadavky

-          Pravidelná docházka (max. tři neomluvené hodiny, jinak nutné nahradit jiným způsobem)-          Vytvoření miniprezentace na dohodnuté téma nebo v případě nutnosti písemná práce na dohodnuté téma

Garant

Mgr. Dominika Rýparová

Vyučující

Mgr. Dominika Rýparová