Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Seminář ze syntaxe (ABO100528)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100528 - Seminář ze syntaxe, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

V rámci probíraných témat budou studenti schopni samostatné syntaktické analýzy textu a kritického čtení studií zabývajících se danou problematikou.

Sylabus

Věta a výpověď.Závislostní a valenční syntax.Závislost: syntaktické vztahy ve větě, větné členy, souvětí.Valence: predikát a predikátor, valence a intence, doplnění obligatorní, potenciální a fakultativní, participanty a sémantické role, sémantická analýza predikátorů, větné vzorce.Kondenzace.Hierarchizace propozice.Aktuální členění.Vztahy v souvětí a v textu.

Literatura

Daneš, F. - Hlavsa, Z.: Větné vzorce v češtině. Praha 1987.Grepl, M. - Karlík, P.: Skladba češtiny. Olomouc 1998.Mikulová et al.: Anotace na tektogramatické rovině Pražského závislostního korpusu. Referenční příručka. Praha: ÚFAL, 2008. Dostupné z <http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0update/doc/tr-ref-cz-cz.pdf>.Mluvnice češtiny 3. Skladba. Praha 1987. (část Souvětí, s. 443-538)Panevová, J.: Valence a její univerzální a specifické projevy. In: Čeština - univerzália a specifika 1. Brno 1999, s. 29-37.Příruční mluvnice češtiny. Praha 2003. (část Syntax)Encyklopedický slovník češtiny. Praha, NLN 2002. (vybraná hesla)Další literatura k jednotlivým tématům bude doporučena na semináři.

Požadavky

Aktivní příprava a účast na semináři, test v polovině semestru, dvouoboroví: závěrečný zápočtový test, jednooboroví: závěrečný zkouškový test (testy se liší rozsahem i požadovanou úrovní analýzy).

Garant

Mgr. Pavlína Jínová