Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Seminář z morfologie (ABO100532)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100532 - Seminář z morfologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Témata jednotlivých seminářů budou stanovena konkrétním vyučujícím na začátku semestru.

Literatura

Adam, R. Morfologie. Příručka k povinnému předmětu bakalářského studia oboru ČJL. Praha: Karolinum, 2015 (online).Čechová, M., a kol. Čeština - řeč a jazyk. Praha: SPN, 2011.Encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2003.Mluvnice češtiny II. Praha: Academia, 1986.Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2012.Štícha, F. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013.Teoretické základy synchronní mluvnice spisovné češtiny. Slovo a slovesnost, 1975, s. 33-45.Další literatura bude zadána konkrétním vyučujícím v prvním, popř. nejpozději druhém týdnu výuky.

Garant

doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.

Vyučující

doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.