Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Současná česká povídka (ABO100613)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100613 - Současná česká povídka, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1) Mentální a verbální obrazy stavu současné české literatury (s důrazem na spektrum nartivních žánrů a podoby prozaického vyprávění) 2) Výchozí naratologická výbava: Základní pojmové kategorie a pojmy relevantní pro interpretaci povídky 3) Detailní interpretace následujících povídek:Ludvík Němec: Rovnice (Já jsem ta tma: Příhody; nic víc, 1996)Ludvík Němec: Jako krev (Já jsem ta tma: Příhody; nic víc, 1996)Petr Šabach: Sázka (Hovno hoří, 1994)Miloš Urban: Běloruska (Mrtvý holky: 10 divných povídek, 2002)Jan Balabán: Proměna (Prázdniny, 1998)Jan Balabán: Odpoledne a večer (Prázdniny, 1998)Hana Andronikova: Vzpomínky, co neuletí (Nebe nemá dno, 2002)Jan Balabán: Diana (Možná že odcházíme, 2004)Jonáš Tokarský: Labor feminae (Alchymické dítě a jiné povídky, 2003)Josef Moník: Zbyněk (Neser bohy, 2004)Martin Němec: Stodola (Stodola, 2004)Martin Němec: Earl grey (Stodola, 2004)Stanislav Beran: Jako drahýho papouška (Až umřeš, nikdo už ti nebude chtít sahat na prsa, 2007)Sylva Fischerová: To pravé dítě (Pasáž, 2011)Jan Němec: D1 (Hra pro čtyři ruce: Málem milostné povídky, 2009)Hana Lundiaková: Labelo instink (Vrhnout, 2010)Marek Šindelka: Jméno (Zůstaňte s námi, 2011)Marek Šindelka: Jaro (Zůstaňte s námi, 2011)Vratislav Maňák: Řev závojnatky (Šaty z igelitu, 2011)Stanislav Beran: Victor je vítěz (Žena lamželezo a polykač ohně, 2013)Igor Malijevský: Multikulturní centrum (Měsíc nad řekou Tejo, 2014)Jiří Padevět: xxx (Poznámky k dějinám, 2014)Matěj Hořava: Boží posel (Pálenka: Prózy z Banátu, 2014)Green Scum: II a III (Nuselskej punk, 2015) 

Literatura

Základní literatura:Hühn, Peter et al. (eds.): The Living Handbook of Narratology. Hamburg: Hamburg University Press.http://hup.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php/NarratologyChatman, Seymour: Příběh a diskurs: Narativní struktura v literatuře a filmu. Brno, Host 2008.Kubíček, Tomáš: Vypravěč: Kategorie narativní analýzy. Brno, Host 2007.Kubíček, Tomáš; Hrabal, Jiří; Bílek, Petr A.: Naratologie: Strukturální analýza vyprávění. Praha: Dauphin, 2013.Rimmon-Kenanová, Shlomith: Poetika vyprávění. Brno, Host 2001. Doporučená literatura:Doležel, Lubomír: Narativní způsoby v české literatuře. Praha, Český spisovatel 1993.Eco, Umberto: Lector in fabula: Role čtenáře, aneb, Interpretační kooperace v narativních textech. Praha, Academia 2010.Ejchenbaum, Boris M.: Jak je udělán Gogolův "plášť". In Sovětská literární věda. 1. díl: Vybrané texty k dějinám metodologie. Praha, SPN 1972, s. 105-118.Hodrová, Daniela a kol.: ...na okraji chaosu...: Poetika literárního díla 20. století. Praha, Torst 2001.Hodrová, Daniela: Místa s tajemstvím. Kapitoly z literární topologie. Praha, KLP-Koniasch Latin Press 1994.Hodrová, Daniela, ed.: Poetika míst. Kapitoly z literární tematologie. D. Hodrová et al. Jinočany : H & H, 1997.Kyloušek, Petr, ed.: Znak, struktura, vyprávění: Výbor z prací francouzského strukturalismu. Brno, Host 2002.Lotman, Jurij: Štruktúra umeleckého textu. Bratislava, Tatran 1990Ricoeur, Paul: Dějová zápletka. In: Čas a vyprávění. Sv. I. Praha, OIKOYMENH 2000, s. 56-87.Ricoeur, Paul: Hry s časem a Fiktivní zkušenost času. In: Čas a vyprávění. Sv. II. Praha, OIKOYMENH 2002, s. 96-154 a 156-234.Schmid, Wolf: Narativní transformace: Dění - příběh - vyprávění - prezentace vyprávění. Brno - Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2004.Stanzel, Franz K.: Teorie vyprávění. Praha, Odeon 1988. 

Garant

prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.

Vyučující

prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.