Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět V bojích o Smetanu, Hálka a Minervu. Eliška Krásnohorská poetická, politická a hudební. (ABO100614)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100614 - V bojích o Smetanu, Hálka a Minervu. Eliška Krásnohorská poetická, politická a hudební., Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Literatura

Primární literatura: Básnické spisy E. Pechové-Krásnohorské. 4 sv. (Praha: J. Otto, 1920-1925)Výbor z díla I. Básně a libreta (ed. Zdeněk Pešat, Praha: SNKLHU, 1956)Výbor z díla II. Studie, kritiky a paměti (ed. Zdeněk Pešat, Praha: SNKLHU, 1956)  VzpomínkyVzpomínky na Annu Sázavskou (Praha: Politika, 1925)Co přinesla léta I, II. (ed. Ferdinand Strejček, Praha: Vaněk & Votava, 1928)Literární konfese (ed. Ferdinand Strejček, Praha: Jihočeské nakladatelství Bratří Římsové v Blatné za spolupráce Sdružení vysokoškolsky vzdělaných žen a spolku Minerva, 1947)Ze vzpomínek Elišky Krásnohorské (usp. a dosl. Karel Krejčí, Praha: Československý spisovatel, 1950) Dopisy:Eliška Krásnohorská a Bedřich Smetana vzájemná korespondence. Uspořádal Mirko Očadlík (Praha: Topič, 1940)Karolina Světlá: Z literárního soukromí II, Vybrané spisy Karoliny Světlé, sv. 8 (ed. J. Špičák, Praha: SNKLHU, 1959)  Vybraná sekundární literatura    Československé studentky let 1890-1930. Almanach na oslavu čtyřicátého výročí založení ženského studia Eliškou Krásnohorskou, redakcí Albíny Honzákové (Praha: Ženská národní rada a spolek Minerva, 1930)Arne Novák: Ruchovci a Lumírovci v bojích proti křivdě a za právo (Praha: František Borový, 1938) →in A. N.: Česká literatura a národní tradice (Brno: Blok, 1995, s. 341-423)Mirko Očadlík: Hubička, kritické vydání libreta (Praha: Společnost Bedřicha Smetany, Vesmír, 1942)Eliška Krásnohorská. K stému výročí narození. 57. ročenka dobročinného komitétu v Brně, Chudým dětem, Pavla Antošová. (ed.) (Brno: Pokorný, 1947) Mirko Očadlík: Eliška Krásnohorská, in M. O.: Smetanovi libretisté (Praha: Melantrich, 1948)Přemysl Pražák: Smetanovy zpěvohry, sv. 3, sv. 4 (Praha: Za svobodu, 1948)Anna Kellnerová: Mickiewiczův Pan Tadeáš a Eliška Krásnohorská, in Pocta Fr. Trávníčkovi a F. Wollmanovi (Ant. Grund, An. Kellner a Jos. Kurz eds., Brno: Seminář pro slovanskou filologii při filosofické fakultě Masarykovy university nákladem Komenia v Brně, 1948)Milan Malý: Eliška Krásnohorská libretistka B. Smetany, disertační práce, KU Praha 1950. Hana Jechová: Překlady z Mickiewicze a Eliška Krásnohorská, Slavia 25, 1956, č.1, 20.5., s. 37-56.Zdeněk Pešat: Předmluva,  in Eliška Krásnohorská: Výbor z díla I (Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956, s. 5-19)Ludevít Procházka:  Slavná minulost české hudby (Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958)Zdeněk Vokurka:  Ještě k vavřínům Smetanovy Hubičky. [Netištěný dopis Bedřicha Smetany], Opus musicum 2, 1970, č. 7, s. 198-203M. Suchá, M. Ulčová:  Plzeňské počátky libretistické spolupráce Elišky Krásnohorské s Bedřichem Smetanou, in Bedřich Smetana, Plzeň 1840-1843 (ed. Miloslav Bělohlávek,Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1974, s. 97-118)Jaroslava Janáčková: Spor o ženskou sílu (Před padesáti lety zemřela Eliška Krásnohorská), Český jazyk a literatura 27, 1976/1977, č. 4, prosinec 1976, s. 180-182Václav Holzknecht: Bedřich Smetana. Život a dílo (Praha: Panton1979/1984)Drahomíra Vlašínová: Eliška Krásnohorská (Praha: Melantrich, 1987)Rudolf Pečman: Pojetí Richarda Wagnera u Otokara Hostinského a Františka Pivody, Richard Wagner-Natinalkulturen-Zeitgeschichte. Colloquium, 2.-4. 10. 1995, Brno (ed. Petr Macek, Brno: Masarykova Univerzita, 1996)Marie Bahenská: Počátky emancipace žen v Čechách. Dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze v 19. století (Praha: Slon/Libri, 2005)Marta Ottlová: Bedřich Smetana a Richard Wagner. Malá úvaha na staré téma, in Richard Wagner a česká kultura (ed. P. Petráněk, Praha: Národní divadlo, 2005, s. 221-258)Libuše Heczková: Píšící Minervy. Kapitoly z dějin české literární kritiky (Praha: FF UK, 2010)Eva Kalivodová: Browningová nebo Klášterský? Krásnohorská nebo Byron? O rodu v životě literatury (Praha: Karolinum, 2010)Marie Bahenská, Libuše Heczková, Dana Musilová: Iluze spásy, České feministické myšlení 19. a 20. století (České Budějovice: Veduta 2012) Slovníková heslaKrásnohorská, Eliška, Pazdírkův hudební slovník naučný, II. Část osobní, sv. první A-K (red. Gr. Černušák, Vl. Helfert, Brno: Pazdírek, 1937, s. 575)*[=Bohumír Štědroň]: Krásnohorská, Eliška, Československý hudební slovník osobností a institucí, díl I., (ed. Gracián Černušák, Vladimír Helfert, Praha: Státní hudební vydavatelství 1963, s. 737)zp [=Zdeněk Pešat]: Eliška Krásnohorská, Lexikon české literatury (vedoucí redaktor Vladimír Forst, Praha: Academia, 1993, s. 939-944)jf [=Jiří Fukač]: Deklamace, Slovník české hudební kultury (ed. Jiří Fukač, Jiří Vysloužil, Praha: Supraphon 1997, s. 144-146)lk [= Lenka Kusáková]: Eliška Krásnohorská, Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století (ed. Jitka Ludvová, Praha: Divadelní ústav-Academia,  2006, s. 280-283) 

Garant

doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.

Vyučující

doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.