Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Žánry starší české literatury (ABO100619)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100619 - Žánry starší české literatury, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Struktura a topoi středověké legendistikyStaročeská beletrie - knížky lidového čteníMeditativní princip v nábožensky vzdělavatelné literatuřeKancionálová píseň, kramářská píseň - žánr, nebo publikační forma?Poutnická produkce - směřování k různým žánrovým prototypůmParodie skutečnosti, parodie literárního díla, parodie žánruAlegorie jako jeden ze základních tvůrčích principů starší české literatury

Literatura

Bočková, Hana: Knihy nábožné a prosté: k nábožensky vzdělávací slovesné tvorbě doby barokní. Brno: Matice moravská, 2009.Curtius, Ernst Robert: Evropská literatura a latinský středověk. Praha: Triáda, 1998.Kolár, Jaroslav: Návraty bez konce. Brno: Atlantis, 1999.Kolár, Jaroslav: Sondy. Marginálie k historickému myšlení o české literatuře. Brno: Atlantis, 2007.Kopecký, Milan: "Literární žánr Jestřábského Vidění," Časopis Matice moravské 87, 1968, s. 60-70.Kvapil, Jan: Ze zahrádky do zahrady aneb Od Hortulu animae k Štěpné zahradě Martina z Kochemu. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2001.Le Goff, Jacques - Schmitt, Jean-Claude: Encyklopedie středověku. Praha: Vyšehrad, 2002.Legenda, její funkce a zobrazení, 1-4. Edd. Svatoš, M. - Šroněk, M. Praha: H & H, 1992.Lehár, Jan: Studie o sémantizaci formy. Praha: Karolinum, 2005.Litteraria humanitas: genologické studie 2. K poctě Franka Wollmana. Ed. Kšicová, D. Brno: Masarykova univerzita, 1993.Malura, Jan: "K žánrové diferenciaci české poezie doby baroka," Česká literatura 56, 2008, s. 155-181.Petrů, Eduard: "Genologický systém české literatury 16. století," Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Řada literárněvědná (D) 34, 1985, č. 32, s. 51-58.Petrů, Eduard: "Parodie - žánr nebo literární postup?" Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica. Studia bohemica 55/4, 1987, s. 11-15.Petrů, Eduard: "Proměny exempla v barokní literatuře," Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Bohemica litteraria. Řada literárněvědná bohemistická (V) 50, 2002, č. 4, s. 23-28.Petrů, Eduard: "Traktát a řeč jako žánry české literatury 15. století," Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica. 47/25, 1968, s. 91-101.Petrů, Eduard: Vzrušující skutečnost. Ostrava: Profil, 1984.Petrů, Eduard: Zašifrovaná skutečnost. Ostrava: Profil, 1972.Petrů, Eduard: Zrcadlo skutečnosti. Praha: ISV nakladatelství, 2002.Skutil, Jan: "Literární žánr rytířských románů na příkladě staročeské Alexandreidy a Tristrama," Litteraria humanitas 6, 1998, s. 215-220.Skutil, Jan: "Středověká kronika a annály jako literární žánr v českých zemích," Litteraria humanitas 1, 1991, s. 117-124.Slovesné baroko ve středoevropském prostoru. Edd. Janečková, M. - Alexová, J. - Pospíšilová, V. Praha: Arsci, 2010.Speculum medii aevi. Zrcadlo středověku. Ed. Jiroušková, L. Praha: Koniasch Latin Press, 1998.Žánrové aspekty starší literatury. Ed. Malura, Jan. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2010.Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu. Edd. Pavera, L. - Pospíšil, I. Brno: Istenis, 2003.

Garant

Mgr. Kateřina Smyčková, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Kateřina Smyčková, Ph.D.