Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




Předmět Chodec ulice: Jan Hanč a poetika jeho textů (ABO100621)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100621 - Chodec ulice: Jan Hanč a poetika jeho textů, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Témata: Události 1948Události IIJednotlivé "sešity" IJednotlivé "sešity" IIJak se hýbe vypravěčPointaJaký "deník"?Kolář a Hanč 

Literatura

Primární: Hanč, Jan: Události, ed. J. Lopatka (+ úvod) a M. Špirit, Praha: Torst, 1995 [obsahuje sb. Události (1948); Události II (ps. v 50. letech); Sešity s poesií (ps. 1960) a texty Desky s prózou (ps. 1960) a Sešity (ps. 1959-1963). - Pokud toto vydání neseženete, lze je zčásti nahradit stejnojmennou knihou (Události, ed. J. Lopatka, Praha: Československý spisovatel, 1991 [neobsahuje Sešity s poesií ani Desky s prózou].Milý Chalupecký... (1995), ed. M. Špirit, in Revolver Revue, č. 29, září, s. 75-110 [výbor z korespondence]  Sekundární: Grossman, Jan (1948): "Nová česká lyrika", in Listy 3, č. 1, 21. 10., s. 37-45 → J. G., Analýzy, ed. T. Pokorná a J. Holý, Praha: Československý spisovatel, 1991, s. 53-62 → J. G., Mezi literaturou a divadlem I, ed. P. Šrámek, Praha: Torst, 2013, s. 354-361Blažíček, Přemysl (2002): "Skupina 42 - nové směřování poezie" [1998], in P. B., Kritika a interpretace, ed. M. Špirit, Praha: Triáda, s. 105-125Cieslar, Jiří (1993): "Český deník a Události Jana Hanče", in Prostor 6, č. 24, léto, s. 55-65 → J. C., Hlas deníku, Praha: Torst, 2002, s. 283-300Doležal, Bohumil (2007): "Spisovatel, který nesměl na Olymp" [1968], in B. D., Netrpěná literatura, ed. P. Šrámek, Praha: Torst, 2007, s. 351-354Grebeníčková, Růžena (1991): "Pět poznámek ke knize Jana Lopatky", in Tvar 2, č. 39, 26. 9., s. 1, 4-5 → R. G., Literatura a fiktivní světy I, ed. M. Špirit, Praha: Český spisovatel, 1995, s. 477-492Grebeníčková, Růžena (1996): "Události", in Kritická Příloha Revolver Revue, 1996, č. 4, březen, s. 52-57Hauková, Jiřina (1994): "Byli moji přátelé: s Jiřinou Haukovou hovoří Zbyněk Hejda a Terezie Pokorná", in Revolver Revue, č. 25, únor, s. 155-173Hejda, Zbyněk (1999): "Výstava výtvarníků Skupiny 42", in Kritická Příloha Revolver Revue, 1999, č. 14, červen, s. 13-16 → Z. H., Kritiky a glosy, ed. M. Špirit, Praha: Triáda, 2012, s. 80-85Hrdlička, Josef (1995): "Definitivní vydání Hančova díla z nakladatelství Torst", in Denní Telegraf 4, č. 250, 25. 10., s. 10Lopatka, Jan (1968): "Deníkové dílo Jana Hanče", in Tvář 3, 1968, č. 2, prosinec, s. 32-36 → J. L., Předpoklady tvorby [1978], Praha: Československý spisovatel, 1991, s. 77-86 → J. L., Předpoklady tvorby: Kritické vydání, ed. M. Špirit, Praha: Triáda/Plus, 2010, s. 86-96Lopatka, Jan (2005): "Návrh na vydání ‚ilustrovaného‘ sešitu Hančových Událostí" [1969], in J. L., Posudky, ed. M. Špirit, Praha: Torst, s. 81-82Kautman, František (1991): "Mezi literaturou a neliteraturou", in Práce 47, č. 244, 18. 10., s. 5Kroutvor, Josef (1991): "Outsider Jan Hanč", in Literární noviny 2, č. 44, 31. 10., s. 4-5 → J. K., Fernety: Kniha pro milovníky hořkých nápojů, Praha: Torst, 1998, s. 525-531Pešat, Zdeněk (1998): "Literatura skupiny 42" [1967], in Z. P., Tři podoby literární vědy, Praha: Torst, s. 70-97 → antologie Skupina 42, ed. Z. Pešat a E. Petrová, Brno: Atlantis, 2000, s. 430-450 (s tit. Literární Skupina 42)Petříček, Miroslav (1991): "Prokletý básník Hanč?", in Nové knihy, č. 44, 30. 10., s. 2Slavík, Ivan (1995): "Smutný rytíř královny Periférie", in Lidové noviny 8, č. 294, 16. 12., příl. Nedělní LN - Národní 9, č. 50, s. 14Špirit, Michael (1994): "Zápisy v sešitech Jana Hanče", in Literární noviny 5, č. 36, 8. 9., s. 9 → M. Š., Počátky potíží, Praha: Revolver Revue, 2006, s. 30-32Špirit, Michael (2014): "Hančovy další Události", in Jan Hanč: Události (Faksimile kolážovaného sešitu) Praha: Knihovna Václava Havla, s. 50-51Švanda, Pavel (1992): "Jan Hanč, Události", in Akord 17, 1991/92, č. 7, duben, s. 47-48, podepsáno švndUrbánek, Zdeněk (1965): "Poznámky o Janu Hančovi", in Tvář 2, č. 5, květen, s. 25-28, rozš. → Jan Hanč: Události, Praha: Československý spisovatel, 1991, s. 233-244 (s tit. Poznámky o Janu Hančovi a "literatuře druhé možnosti") → Z. U., Zvláštní případy, Praha: Arkýř, 1993, s. 94-109 (ve verzi 1991) → Jan Hanč: Události, Praha: Torst, 1995, s. 341-353 (ve verzi 1991)Urbánek, Zdeněk (1968), in IV. sjezd Svazu československých spisovatelů. Protokol: Praha 27. - 29. června 1967, Praha: Československý spisovatel, 1968, s. 163-165, rozš. → Literární listy 1, 1968, č. 8, 18. 4., s. 8 (s tit. Rukopisy mají své příběhy)Vladislav, Jan (1984): "Jan Hanč, Sešity", Svědectví 18, č. 72, s. 828-829Vladislav, Jan (2005): "Kámen v prachu cesty", in Život 1 (22), č. 1, červenec, s. 14-15Zizler, Jiří (1990): "Přízeň bolesti", in Tvar 1, č. 43 [Kmen 3, č. 52], 28. 12., s. 8 Další: Camus, Albert (1997-2000): Zápisníky I-III: květen 1935 - prosinec 1959, přel. V. Dufková (Praha: Mladá fronta)Canetti, Elias (1989): Tajné srdce hodin: Výbor ze zápisků 1942-1985, ed. a přel. J. Stromšík (Praha: Odeon)Gombrowicz, Witold (1994): Deník [1953-1955], přel. H. Stachová (Praha: Torst)Kafka, Franz (1997): Deníky 1909-1912, přel. J. Čermák (Praha: Nakladatelství Franze Kafky)Kafka, Franz (1998): Deníky 1913-1923, přel. V. Koubová (Praha: Nakladatelství Franze Kafky)Kafka, Franz (1999): Deníky z cest, přel. V. Koubová (Praha: Nakladatelství Franze Kafky)Musil, Robert (1997): Deníky 1930-1933, přel. V. Dudková, in Revolver Revue, č. 36, s. 119-140Zábrana, Jan (1992): Celý život, 2 sv., ed. D. Karpatský a J. Šulc (Praha: Torst)  

Garant

Mgr. Michael Špirit, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Michael Špirit, Ph.D.