Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Close Reading: Básnické dílo Otokara Březiny (ABO100625)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100625 - Close Reading: Básnické dílo Otokara Březiny, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

 Básnické dílo Otokara Březiny bývá často vnímáno jako "nesrozumitelné": nejen pro lyriku básníka Tajemných dálek platí myšlenka Petera Szondiho: "co slova znamenají, ukáže se teprve jejich zvláštním užíváním, které nejdříve uniká rozumění". V semináři půjde o proniknutí (do) této "nesrozumitelnosti" Březinových básní jejich pozornou a soustředěnou četbou, zaměřenou právě na to, co je podstatou jejich stále silného estetického působení: mimořádně bohatá obraznost, na níž se výrazně podílí básníkova mytopoetika, v moderní české poezii jedinečná. Půjde mj. o pokus odpovědět na dvě stěžejní otázky: jakým způsobem a jakými prostředky přetváří básník ve svém díle skutečnost světa a tím ji znovuobnovuje? Jakým způsobem se v Březinově poezii realizuje jeden z klíčových experimentů moderny vůbec: sebe-konstrukce prostřednictvím řeči a psaní. Zároveň půjde o to ukázat, v čem spočívá nejvlastnější "drama" symbolismu jako patrně poslední syntetizující epochy evropské kultury přelomu 19. a 20. století, v níž se do té doby nebývalá absolutizace estetična stává programem, přímo konstantou symbolistické moderny, její představy modernosti. Nejde však jen o nějakého společného jmenovatele generačního "prožitku" nebo obrazu světa. Jde o specifický stylový typ symbolistické poetiky, který může platit univerzální spojovací článek všech symbolismů. Ukáže se, že síla Březinovy obraznosti zaručuje jeho básnickému dílo stále se obnovující estetickou působivost i za hranicemi symbolistické moderny. Seminář je určen bakalářský studentům. 

Literatura

 Základní literatura:Březinovská literatura je velmi rozsáhlá, již v roce 1971 vydal Jaromír Kubíček bibliografii Otokar Březina. Soupis literatury o jeho životě a díle (k dispozici také v digitální knihovně Moravské zemské knihovny). Zde uvádím pouze základní monografie:FRAENKL, Pavel: Otokar Březina. Mládí a přerod. Genese díla. Melantrich: Praha 1937. KRÁLÍK, Oldřich: Otokar Březina 1892-1907. Logika jeho díla. Melantrich: Praha 1948.VOJVODÍK, Josef: Od estetismu k eschatonu. Modely světa a existence v lyrickém díle Otokara Březiny. Rekonstrukce symbolických paradigmat. Academia: Praha 2004.

Garant

prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.

Vyučující

prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.