Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Karel Teige 1919-1938. Vize, realizace, divergence. (ABO100626)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100626 - Karel Teige 1919-1938. Vize, realizace, divergence., Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Tematické okruhy: 1) Karel Teige - dílo, problémy, otázky… 2) Karel Teige: Devětsil a Nové umění proletářské (1922) 3) Jaroslav Seifert - Vítězslav Nezval: dvě podoby devětsilské proletářské poezie 4) Karel Teige: Poetismus (1924) 5) Vítězslav Nezval: Pantomima (1924) - umělecká konceptualizace poetismu 6) Karel Teige: Manifest poetismu (1928) 7) František Halas: Sépie (1927); Vilém Závada: Panychida (1927); Konstantin Biebl: Nový Ikaros (1929)8) Karel Teige: Deset let surrealismu (1934)9) Vítězslav Nezval: Absolutní hrobař (1937)10) Karel Teige: Surrealismus proti proudu (1938)

Literatura

Základní literatura: Dějiny české literatury IV. Victoria Publishing, Praha 1995, též in: http://www.ucl.cas.cz/edicee/index.php?expand=/dejiny/hcl/dcl1-4.Lexikon české literatury A-Ž. Academia, Praha 1985-2008. Teige, Karel: Svět stavby a básně. Studie z 20. let. Čs. spisovatel, Praha1966.Teige, Karel: Zápasy o smysl moderní tvorby. Studie z 30. let. Čs.spisovatel, Praha 1969. Vlašín Štěpán (ed.): Avantgarda známá a neznámá I.-III. (Svoboda, Praha 1970-1972), též in: http://www.ucl.cas.cz/edicee/index.php?expand=/antologie/avantgarda/AVA1-3Vojvodík, Josef; Wiendl, Jan: Heslář české avantgardy. Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958. FF UK, Praha 2011.Rozšiřující literatura k  tématům: Ad 1) Brabec, Jiří: In: Panství ideologie a moc literatury (2009). Dluhosch, Eric; Švácha, Rostislav (eds.): Karel Teige 1900-1951. LʼEnfant Terrible of the Czech Modernist Avant-Garde. MIT, Cambridge 1999. Effenberger, Vratislav: Nové umění. In: Teige, Karel: Svět stavby a básně. Studie z dvacátých let. Československý spisovatel, Praha 1966, s. 575‒620. Zizler, Jiří (jz): Karel Teige. In: Lexikon české literatury 4/I. Academia, Praha 2008, s. 861-866. Ad 2) Teige, Karel: Obrazy a předobrazy (1921); Proletářské umění(1922); Umění dnes a zítra (1922), in týž: Svět stavby a básně. Studie z 20. let. Čs. spisovatel, Praha1966. Ad 3) Hora, Josef: Pracující den (1920); Neumann, S. K.: Rudé zpěvy (1923); Seifert, Jaroslav: Město v slzách (1921); Seifert Jaroslav: Samá láska (1923), Wolker, Jiří: Těžká hodina (1922); Píša, A. M.: Hořící dům (1925) Ad 4) Teige, Karel: Malířství a poesie (1923); Moderní umění a společnost (1924); Naše základna a naše cesta (1924); Konstruktivismus a likvidace "umění" (1925); Poesie pro pět smyslů (1925), in týž: Svět stavby a básně. Studie z 20. let. Čs. spisovatel, Praha1966. Ad 5) Biebl, Konstantin: Zlatými řetezy (1926); Biebl, Konstantin: S lodí, jež dováží čaj a kávu (1927); Hoffmeister, Adolf: Abeceda lásky (1926); Nezval, Vítězslav: Menší růžová zahrada (1926); Nezval, Vítězslav: Básně na pohlednice (1926); Nezval, Vítězslav: Blíženci (1927); Seifert, Jaroslav: Na vlnách TSF (1925) Ad 6) Teige, Karel: Podstata konstruktivismu (1927); Ultrafialové obrazy čili artificialismus (1928); Guillaume Apollinaire a jeho doba (1928); Josef Hora Literatura a politika (1929); Polemické poznámky k aktuelním sporům (1929), in týž: Svět stavby a básně. Studie z 20. let. Čs. spisovatel, Praha1966. Ad 7)Holan, Vladimír: Blouznivý vějíř (1926); Nezval, Vítězslav: Básně noci (1930); Seifert, Jaroslav: Slavík zpívá špatně (1926); Seifert, Jaroslav: Poštovní holub (1929).Ad 8)                                                                                                                                           Teige, Karel: K dějinám moderní tvroby (1933); Socialistický realismus a surrealismus (1935); K otázce avantgardy a nástupu nové generace (1937); Od artificielismu k surrealismu (1937).Ad 9)Nezval, Vítězslav: Skleněný havelok (1932); Pětr prstů (1932); Zpáteční lístek (1933); Sbohem a šáteček (1934); Žena v množném čísle (1936); Praha s prsty deště (1936); Biebl, Konstantin: Zrcadlo noci (1939).Ad 10)Teige, Karel: Mosekvský proces (1936); Vývoj sovětské architektury(1936); Mezinárodní orientace českého umění (1937).     Další doporučená odborná literatura: Brabec, Jiří: Panství ideologie a moc literatury (Praha 2009) Červenka, Miroslav: Dějiny českého volného verše (Brno 2001) Červenka, M. - Macura, V. - Med, J. - Pešat, Z.: Slovník básnických knih (Praha 1990) Český surrealismus 1929-1953 (Red. L. Bydžovská a K. Srp. Praha 1996) Jak číst poezii. (Red. J. Opelík. Praha 2. vyd. Praha 1969) Justl, Vladimír: Holaniana (Praha 2010) Kundera, Ludvík: František Halas (Praha 1998)Mukařovský, Jan: Sémantický rozbor básnického díla: Nezvalův Absolutní hrobař. In: týž: Kapitoly z české poeziky II. (Praha 1948). Na téma umění a život. F. X. Šalda 1867-1937-2007 (eds. Kubíček, T., Merahut, L., Wiendl, J., Brno 2007) Pešat, Zdeněk: Dialogy s poezií (Praha 1985) Pešat, Zdeněk: Jaroslav Seifert (Praha 1991) Poetika české meziválečné literatury. Problematika žánrů. (Red. D. Hodrová, Praha 1987) Poetismus. (Red. K. Chvatík a Z. Pešat, Praha 1967) Proměny subjektu I-II. (Red. D. Hodrová. Praha 1992-1993) Vojvodík, Josef: Imagines corporis. Tělo v české moderně avantgardě. (Brno 2006) 

Garant

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.

Vyučující

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.